Kompiuterių sistemos

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531EX028
Vieta Elektronikos ir informatikos fakultetas
Studijų kryptis Elektronikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė
Nuolatinė (sesijinė)
Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2017 m. ir 2018 m.

Profesinės veiklos galimybės

Galimybė projektuoti ir tobulinti kompiuterių tinklus, parinkti telekomunikacijų įrangą, parinkti kompiuterių sistemų administravimo priemones ir valdyti jas, organizuoti ir atlikti kompiuterių sistemų techninės ir programinės įrangos diegimą, užtikrinti informacinės sistemos duomenų saugumą ir spręsti techninės ir programinės įrangos efektyvaus funkcionavimo priežiūros problemas. Šiuos darbus galėsi atlikti įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, firmose arba kurti savo verslą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • apibrėžti kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų technologijų galimybes, taikymo sritis;
  • projektuoti šiuolaikines kompiuterių  sistemas ir tinklus, jų aparatinę ir programinę įrangą, pritaikyti esamų kompiuterių sistemų išteklius naujoms įmonių reikmėms;
  • programuoti ir savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas;
  • diegti ir derinti techninę įrangą, operacines sistemas, taikomąją bei specialiąją programinę įrangą ir organizuoti vartotojo aplinką;
  • valdyti informacijos srautus, taikant pažangius apdorojimo būdus, vertinti duomenis, juos interpretuoti, analizuoti, apdoroti, atlikti skaičiavimus;
  • spręsti kompiuterių sistemų programinės įrangos funkcionavimo problemas;
  • diagnozuoti ir šalinti techninės įrangos gedimus;
  • administruoti ir valdyti kompiuterių sistemas;
  • nustatyti grėsmes informacijos saugumui ir taikyti tinkamus apsaugos būdus;
  • analizuoti ir vertinti ekonominę verslo aplinką.

Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2017 m. ir 2018 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anglų kalba 3 E
Fizika 6 E
Matematika 6 E
Elektronika 6 E
Specialybės kalba 3 SD
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 SD
Elektronikos praktika 3 A
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anglų kalba 3 E
Diskrečioji matematika 3 E
Skaitmeniniai įtaisai 6 KP/ E
Operacinės sistemos 6 KP/ E
Programavimas 6 E
Duomenų bazės 3 SD
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tikimybių teorija ir statistika 3 E
Signalai ir grandinės 3 E
Kompiuteriai ir jų sandara 6 KP/ E
Kompiuterių išoriniai įrenginiai 6 E
Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 E
Interneto technologijos 6 SD
Technologinė praktika (matavimų, PC surinkimo) 3 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Skriptinis programavimas 3 E
Telekomunikacijų sistemos 6 E
Specialios paskirties kompiuteriai 6 E
Kompiuterių tinklai 6 E
Daiktų interneto įrenginiai ir technologijos 3 E
Filosofija/ Sociologija 3 SD
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 KP/ E
Debesų kompiuterija 3 E
Kompiuterių tinklų administravimas 6 E
Aplinkos kompiuterizacija/Įmonių kompiuterinių sistemų kūrimo platformos 6 E
Kompiuterių tinklų diegimo praktika (2-a dalis – optika) 3 A
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1** 3 SD
LPD 2** 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kompiuterių tinklų projektavimas 6 KP
Kompiuterių tinklų ir informacijos sauga 3 E
Teisė 3 SD
Vadyba 3 E
Profesinė praktika 12 A
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 3** 3 SD
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 A
Baigiamasis projektas 15 BD
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė anglų kalba 3 SD
Vokiečių kalba 3 SD
Kūno kultūra 3 SD
Profesinė etika 3 SD
Kultūros istorija 3 SD
Iškalba 3 SD
Komunikavimo pagrindai 3 SD
Verslo komunikacijos 3 SD
Rinkodara 3 SD
Kokybės vadyba 3 SD
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 SD
Projektų valdymas 3 SD
Dizaino grafika 3 SD
Elektroninė komercija 3 SD
Judriojo ryšio tinklai 3 SD
Optinio ryšio sistemos 3 SD

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

*Vertinimas:
E – egzaminas;
A – ataskaita;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BD – baigiamasis darbas;
LPD – laisvai pasirenkama dalykas.