Kompiuterių inžinerija

 

Kompiuterių inžinerija
Valstybinis kodas 6531EX064
Vieta Elektronikos ir informatikos fakultetas
Studijų kryptis Elektronikos inžinerija (E09)
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (3,5 metų)

Nuolatinė sesijinė (3,5 metų)

Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos

Įstojusiems 2020 m. – 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti įvairiose kompiuterių inžinerijos, robotikos, telekomunikacijų, pramonės srityse, verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos ir kt. įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • Taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje priimant sprendimus ir vertinant rezultatus;
 • Analizuoti kompiuterių, telekomunikacijų ir robotines sistemas sprendžiant inžinerius uždavinius;
 • Analizuoti naujausių technologijų taikymo galimybes;
 • Analizuoti ir taikyti duomenų apdorojimo algoritmus;
 • Įvertinti rinkos pokyčius ir priimti sprendimus;
 • Projektuoti ir įgyvendinti algoritmus pasirinktomis programinėmis priemonėmis;
 • Diegti ir derinti specialiąją programinę įrangą;
 • Analizuoti, parinkti ir pritaikyti kompiuterinių, telekomunikacinių ir robotinių sistemų saugos sprendimus;
 • Parinkti ir taikyti programinę įrangą inžinerinių uždavinių sprendimui;
 • Sudaryti ir modeliuoti kompiuterinių, telekomunikacinių ir robotinių sistemų schemas, naudojant tinkamą programinę įrangą;
 • Projektuoti ir kurti kompiuterių, telekomunikacines, robotines sistemas ir tinklus;
 • Diegti ir testuoti kompiuterių, telekomunikacines, robotines sistemas ir tinklus;
 • Administruoti kompiuterių sistemas ir tinklus;
 • Prižiūrėti ir tobulinti telekomunikacines ir robotines sistemas;
 • Argumentuoti savo požiūrį profesinėje diskusijoje;
 • Dirbti komandoje, organizuoti veiklas;
 • Bendrauti ir aiškiai perteikti profesines žinias valstybine ir užsienio kalbomis;
 • Savarankiškai studijuoti, tobulinti savo žinias, suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai;

Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m. – 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės anglų kalba 3 SD
Komunikavimo pagrindai 3 SD
Fizika 3 E
Matematika 6 E
Elektrotechnika 3 E
Elektronika 6 E
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 SD
Elektronikos praktika 3 SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
Diskrečioji matematika 3 E
Signalai ir grandinės 6 E
Skaitmeniniai įtaisai 6 E, KP
Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 SD
Programavimas 6 E
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tikimybių teorija ir statistika 3 E
Operacinės sistemos 6 E
Mikroprocesoriai ir valdikliai 6 E
Duomenų bazės 6 SD
Interneto technologijos 6 E
Matavimų ir metrologijos pagrindų praktika 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Vadyba 3 E
Kompiuterių tinklai 6 E
Daiktų internetas 6 E
Aplinkos kompiuterizacija 6 E
Kompiuterių tinklų diegimo praktika 3 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD1** 3 SD
5 semestras (27 kreditai)

Specializacija 1 – Kompiuterių sistemų ir tinklų administravimas

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kompiuteriai ir jų sandara 6 E, KP
Kompiuterių išoriniai įrenginiai 3 E
Kompiuterių tinklų administravimas 6 E
Telekomunikacijų sistemos 6 E
Debesų kompiuterija 3 SD
Kompiuterių sistemų aptarnavimo 3 SD
6 semestras (33 kreditai)

Specializacija 1 – Kompiuterių sistemų ir tinklų administravimas

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 E
Kompiuterių sistemų projektavimas 6 E, KP
Kompiuterių tinklų ir informacijos sauga 3 E
Profesinė 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD2** 3 SD
LPD3** 3 SD
5 semestras (27 kreditai)

Specializacija 2Telekomunikacijų sistemos

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ryšio linijos 3 E
Skaitmeninės komutacijos sistemos 3 E
Informacijos perdavimo sistemos 6 E, KP
Judriojo ryšio tinklai 6 E
Belaidės telekomunikacijos 3 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD2** 3 SD
LPD3** 3 SD
6 semestras (33 kreditai)

Specializacija 2Telekomunikacijų sistemos

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 E
Telekomunikacijų technologijos ir tinklai 6 E
Telekomunikacijų tinklų projektas 3 KP
Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos 6 E
Profesinė praktika 12 SD
5 semestras (27 kreditai)

Specializacija 3Robotika

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Programuojamieji loginiai valdikliai 6 E
Kompiuterinės procesų valdymo sistemos 3 E
Automatizuoto projektavimo sistemos 6 E
Skaitmeninė automatika 6 E
Intelektinių valdymo sistemų pagrindai 3 SD
Robotinės komunikacijos 3 SD
6 semestras (33 kreditai)

Specializacija 3Robotika

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 E
Robotinės sistemos 6 E, KP
Robotizuotos pramonės sistemos 3 E
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD2** 3 SD
LPD3** 3 SD
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 SD
Baigiamasis projektas 15 BP
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinė anglų kalba (B1) 3 SD
Vokiečių kalba 1 3 SD
Kūno kultūra 3 SD
Profesinė etika 3 SD
Verslo komunikacijos 3 SD
Rinkodara 3 SD
Sociologija 3 SD
Studijų krypties dalykai
Kokybės vadyba 3 SD
Dizaino grafika 3 SD
Projektų valdymas 3 SD
Elektroninė komercija 3 SD
Intelektika 1 3 SD
Intelektika 2 3 SD
Optinio ryšio tinklai (tik specializacijai 1) 3 SD
Judriojo ryšio tinklai (tik specializacijai 1) 3 SD
Naujosios kartos intelektualieji tinklai (tik specializacijai 2) 3 SD
Matavimų automatizavimo  sistema LabView (tik specializacijai 2) 3 SD
MATLAB elektronikoje (tik specializacijai 2) 3 SD
Vaizdų apažinimas ir apdorojimas (tik specializacijai 3) 3 SD
Mobilieji robotai (tik specializacijai 3) 3 SD
Robotinių sistemų diagnostika (tik specializacijai 3) 3 SD
Biorobotinės sistemos (tik specializacijai 3) 3 SD
Medicininės robotikos sistemos (tik specializacijai 3) 3 SD

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

*Vertinimas:
E – egzaminas;

A – ataskaita;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas;

BP – baigiamasis projektas

LPD – laisvai pasirenkamas dalykas.