Informacijos sistemos

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531BX027
Vieta Elektronikos ir informatikos fakultetas
Studijų kryptys Informatikos mokslai
Informacijos sistemos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Specializacijos Informacijos sauga
IT paslaugų valdymas
Finansinės technologijos
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3,5 m.
Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės ir nuolatinės sesijinės studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m. – 2021 m.


Profesinės veiklos galimybės

Informacijos saugos specializacijos absolventai gebės suprojektuoti saugią įmonės informacijos sistemą, pritaikyti egzistuojančias informacijos saugos sistemas organizacijų poreikiams, atlikti jų auditą, įdiegti ir palaikyti informacijos saugos incidentų tyrimo ir užkardymo priemones, konsultuoti saugos klausimais.

IT paslaugų valdymo specializacijos absolventai gebės projektuoti, analizuoti, parinkti ir įdiegti IT paslaugų valdymo sistemas, užtikrinant jų atitikimą organizacijos teikiamoms ir palaikomoms IT paslaugoms, konsultuoti klientus teikiamų IT paslaugų klausimais, vykdyti veiklą remiantis ITIL procesinio valdymo gerąja praktika.

Finansinių technologijų specializacijos absolventai gebės projektuoti, plėtoti ir palaikyti finansines informacines sistemas, užtikrinant jų atitikimą finansinių institucijų teikiamų paslaugų informacinius ir saugos poreikius, taikyti tradicines ir inovatyvias finansines technologijas, projektuojant elektronines finansines paslaugas.

 

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • apibūdinti informatikos pagrindines sąvokas, principus, kompiuterinių, operacinių, informacinių sistemų klasifikacijas, duomenų apdorojimo algoritmus, programų, duomenų bazių projektavimo ir kūrimo principus.
 • užtikrinti operacinių sistemų, kompiuterinių tinklų, informacijos valdymo ir saugos principus, užtikrinti jų įgyvendinimą.
 • apibūdinti finansinių institucijų, verslo organizacijų ir IT paslaugų valdymo principus bei atsakomybes.
 • analizuoti organizacijos dalykinės veiklos sritį ir parengti informacijos sistemos techninę specifikaciją, taikant saugos užtikrinimo, IT projektų valdymo bei finansų planavimo principus.
 • modeliuoti finansinių paslaugų, IT paslaugų, saugos, verslo procesus, siekiant plėtoti ir tobulinti naudojamas informacines sistemas.
 • projektuoti, realizuoti ir testuoti atitinkamoje programinėje aplinkoje programų struktūras, duomenų bazes, internetines technologijas, sąsajas, atitinkančias dalykinės srities ir saugos reikalavimus.
 • valdyti organizacijos informacijos sistemų, finansinių ir IT paslaugų, saugos principų diegimą, testavimą ir eksploatavimą,  analizuoti galimas saugos grėsmes, parinkti reikalingas saugos priemones pagal grėsmes.
 • parinkti, įdiegti, integruoti ir eksploatuoti IT paslaugų tarnybų, finansinių technologijų bei kitas verslo valdymo sistemas, atsižvelgiant į dalykinės srities reikalavimus ir technologines inovacijas.
 • mokytis ir dirbti savarankiškai, disciplinuotai, komandoje, prisitaikyti prie veiklos, technologinių pokyčių, reikšti profesinį iniciatyvumą bei prisiimti asmeninę atsakomybę.
 • bendrauti valstybine bei užsienio kalbomis profesinėmis temomis, dirbti daugiakultūrėje aplinkoje.
 • taikyti šiuolaikines informacijos paieškos pagal suformuluotas užklausas sistemas, atlikti skirtingų informacijos šaltinių analizę, įvertinti jos patikimumą, etiškai cituoti.
 • naudoti logines operacijas ir operacijų tyrimo metodus sprendimų priėmimui ir argumentavimui.

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2018 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų k.) 3 SD
Specialybės kalba 3 SD
Informatikos įvadas 6 SD
Informacijos valdymo pagrindai 6 E
Operacinės sistemos 6 E
Matematika 1 3 E
Vadyba 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės užsienio kalba (anglų) 3 E
Filosofija/ Sociologija 3 SD
Matematika 2 3 E
Informacijos sistemos ir jų sauga 6 E
Kompiuterių architektūra ir tinklai 6 E
Algoritmai ir duomenų struktūros 6 KD/ E
Informacinės veiklos praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Diskrečioji matematika 3 E
Finansų apskaitos pagrindai 3 SD
Informacijos sistemų projektavimas ir integravimas 6 KD/ E
Kompiuterinė grafika 3 SD
Objektinis programavimas 6 KD/ SD
Duomenų bazių projektavimas 6 E
Žmogaus-kompiuterio sąveikos praktika 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 E
Ekonomika 6 E
Duomenų bazės ir sistemos 6 E
Internetinės technologijos 6 E
Duomenų bazių ir programavimo praktika 3 SD
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Psichologija 3 SD
Organizacijų komunikacijos 3 SD
Kokybės vadyba 3 SD
Kūno kultūra 3 SD
Specializacija: Informacijos sauga
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Projektų valdymas 3 E
IT paslaugų valdymas 6 E
Informacinių sistemų sauga 6 SD
Incidentai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos 6 KD/ E
Duomenų tyryba 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Programavimo kalba JAVA 3 SD
Atviroji programinė įranga 3 SD
Duomenų bazių serverių administravimas 3 SD
Verslo valdymo sistemos 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinių sistemų auditas 6 E
Informacijos sistemų testavimas 6 KD/ E
Informacijos saugos vadyba 3 SD
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Elektroninio verslo platformos 3 SD
Išmaniųjų įrenginių technologijos 3 SD
Rizikų valdymas 3 SD
Specializacija: Finansinės technologijos (Fintech)
5 semestras (30 kreditų)
Teisė 3 SD
Projektų valdymas 3 E
Finansinių paslaugų verslo modeliai 6 E
Informacinių sistemų sauga 6 SD
Bankininkystė 6 E
Duomenų tyryba 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Programavimo kalba JAVA 3 SD
IT paslaugų valdymo pagrindai 3 SD
Duomenų bazių serverių administravimas 3 SD
Pinigų plovimo prevencija (EF) 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansinės inovacijos 3 KD/ E
Informacijos sistemų testavimas 6 SD
Finansų valdymo sistemos 6 SD
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
El. verslo platformos 3 SD
Išmaniųjų įrenginių technologijos 3 SD
Elektroninis marketingas 3 SD
Finansų informacinių sistemų auditas 3 SD
7 semestras (30 kreditų)
Baigiamoji praktika 15 SD
Baigiamasis darbas 15 BD

 Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas*:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
KD – kursinis darbas;
BD – baigiamasis darbas.

 

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2019 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų k.) 3 SD
Specialybės kalba 3 SD
Informatikos įvadas 6 SD
Informacijos valdymo pagrindai 6 E
Operacinės sistemos 6 E
Matematika 1 3 E
Vadyba 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės užsienio kalba (anglų) 3 E
Filosofija/ Sociologija 3 SD
Matematika 2 3 E
Informacijos sistemos ir jų sauga 6 E
Kompiuterių architektūra ir tinklai 6 E
Algoritmai ir duomenų struktūros 6 KD/ E
Informacinės veiklos praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Diskrečioji matematika 3 E
Finansų apskaitos pagrindai 3 SD
Informacijos sistemų projektavimas ir integravimas 6 KD/ E
Kompiuterinė grafika 3 SD
Objektinis programavimas 6 KD/ SD
Duomenų bazių projektavimas 6 E
Žmogaus-kompiuterio sąveikos praktika 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 E
Ekonomika 6 E
Duomenų bazės ir sistemos 6 E
Internetinės technologijos 6 E
Duomenų bazių ir programavimo praktika 3 SD
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 SD
Specializacija: Informacijos sauga
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Projektų valdymas 3 E
IT paslaugų valdymas 6 E
Informacinių sistemų sauga 6 SD
Incidentai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos 6 KD/ E
Duomenų tyryba 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinių sistemų auditas 6 E
Informacijos sistemų testavimas 6 KD/ E
Informacijos saugos vadyba 3 SD
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
Specializacija: Finansinės technologijos (Fintech)
5 semestras (30 kreditų)
Teisė 3 SD
Projektų valdymas 3 E
Finansinių paslaugų verslo modeliai 6 E
Informacinių sistemų sauga 6 SD
Bankininkystė 6 E
Duomenų tyryba 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansinės inovacijos 3 KD/ E
Informacijos sistemų testavimas 6 SD
Finansų valdymo sistemos 6 SD
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
7 semestras (30 kreditų)
Baigiamoji praktika 15 SD
Baigiamasis darbas 15 BD

 

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas*:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
KD – kursinis darbas;
BD – baigiamasis darbas.

Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m. – 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų k.) 3 SD
Specialybės kalba 3 SD
Informatikos įvadas 6 SD
Informacijos valdymo pagrindai 6 E
Operacinės sistemos 6 E
Matematika 1 3 E
Vadyba 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės užsienio kalba (anglų k.) 3 E
Filosofija / Sociologija 3 SD
Matematika 2 3 E
Informacijos sistemos ir jų sauga 6 E
Kompiuterių architektūra ir tinklai 6 E
Struktūrinis programavimas ir algoritmai (KD) 6 SD
Informacinės veiklos praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Diskrečioji matematika 3 E
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
Informacijos sistemų projektavimas ir integravimas (KD) 6 E
Kompiuterinė grafika 3 SD
Objektinis programavimas (KD) 6 SD
Duomenų bazių projektavimas 6 E
Žmogaus-kompiuterio sąveikos praktika 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansų apskaitos pagrindai 3 SD
Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 E
Ekonomika 6 E
Duomenų bazės ir sistemos 6 E
Internetinės technologijos 6 E
Duomenų bazių ir programavimo praktika 3 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
Specializacija: Informacijos sauga
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Projektų valdymas 3 E
IT paslaugų valdymas 6 E
Informacinių sistemų sauga 6 SD
Incidentai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos (KD) 6 E
Duomenų tyryba 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinių sistemų auditas 6 E
Informacijos sistemų testavimas (KD) 6 E
Informacijos saugos vadyba 3 SD
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
Specializacija: IT paslaugų valdymas
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Projektų  valdymas 3 E
IT paslaugų valdymas 6 E
Veiklos procesų modeliavimas (KD) 6 SD
Verslo valdymo sistemos 6 E
Duomenų tyryba 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Elektroninis marketingas 3 E
Informacijos sistemų testavimas (KD) 6 SD
IT paslaugų tarnybos 6 SD
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 E
Specializacija: Finansinės technologijos (Fintech)
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Projektų  valdymas 3 E
Finansinių paslaugų verslo modeliai 6 E
Informacinių sistemų sauga 6 SD
Bankininkystė 6 E
Duomenų tyryba 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansinės inovacijos 3 E
Informacijos sistemų testavimas (KD) 6 E
Finansų valdymo sistemos 6 SD
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 SD
Baigiamasis darbas 15 BD

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

*Vertinimas:
E – egzaminas;

A – ataskaita;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas;

BD – baigiamasis darbas;

LPD – laisvai pasirenkama dalykas.