Finansai

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX039
Vieta Ekonomikos fakultetas
Studijų kryptis L03 Finansai
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Nuolatinė (sesijinė), 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti finansininko ar panašų darbą valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamose įstaigose, mokesčių inspekcijose, socialinės apsaugos sistemos įstaigose, verslo įmonėse.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • bendrauti darbo aplinkoje lietuvių ir užsienio kalbomis su verslo partneriais ir klientais;
 • savarankiškai tobulinti profesinę kompetenciją bei suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatus;
 • kaupti finansų sistemos informaciją profesinėms inovacijoms diegti, taikant šiuolaikines informacines technologijas;
 • taikyti finansų profesinės veiklos žinias, analizės metodus ir būdus;
 • rengti finansines, statistines ir mokestines ataskaitas bei analizuoti jų duomenis;
 • teikti analizės rezultatus vidaus bei išorės vartotojams;
 • vertinti finansinę veiklą ir teikti siūlymus finansavimo, investavimo ir rizikos valdymo klausimais;
 • rengti ir įgyvendinti finansinius bei verslo planus;
 • priimti finansinius ir investicinius sprendimus;
 • valdyti ir kontroliuoti pinigų srautus;
 • užtikrinti finansinių sprendimų vykdymo kontrolę.

Nuolatinių studijų planas ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas
Įstojusiems 2018 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Dokumentų valdymas 3 P
Verslo etika ir socialinė atsakomybė 3 P
Kompiuterinis informacijos valdymas 4 E
Taikomoji matematika 5 E
Statistika 5 E
Ekonomikos teorija 5 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Verslo psichologija 3 E
Darbo ir civilinė sauga 4 P
Tiriamojo darbo organizavimas 3 P
Įmonės ekonomika 5 P
Verslo informatika 5 E
Viešieji pirkimai 5 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vadyba 4 E
Rinkodara 3 P
Verslo teisė 3 E
Finansų rinkos ir investicijų valdymas 5 E
Viešieji finansai 5 P
Buhalterinė apskaita 5 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 5 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansų valdymas 5 E
Mokesčiai ir jų administravimas 6 E
Programų sąmatų sudarymas ir vykdymo analizė 5 E
Įmonių veiklos analizė 6 E
Verslo projektai 3 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita 7 E
Vidaus kontrolė ir jos vertinimas 4 E
Finansinis auditas 4 E
Viešojo sektoriaus subjekto veiklos modeliavimas 6 P
Ūkio subjektų veiklos modeliavimas, apskaita ir analizė 5 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 4 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 P

 

Nuolatinių studijų planas

Nuolatinių (sesijinių) studijų planas

Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Verslo psichologija 3 P
Dokumentų valdymas 4 P
Kompiuterinis informacijos valdymas 4 E
Taikomoji matematika 5 E
Ekonomikos teorija 5 E
Verslo teisė 4 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo užsienio kalba 5 E
Darbo ir civilinė sauga 3 P
Verslo etika ir socialinė atsakomybė 3 P
Statistika 5 E
Įmonės ekonomika 5 P
Verslo informatika 5 E
Vadyba 4 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tiriamojo darbo organizavimas 3 P
Rinkodara 3 P
Finansų rinkos ir investicijų valdymas 4 E
Mokesčiai ir jų administravimas 6 E
Viešieji finansai 4 P
Buhalterinė apskaita 5 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 1 5 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešieji pirkimai 5 E
Finansų valdymas 5 E
Programų sąmatų sudarymas ir vykdymo analizė 5 E
Įmonių veiklos analizė 6 E
Profesinės veiklos praktika: Ūkio subjektų veiklos analizė 4 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD 2 5 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita 7 E
Vidaus kontrolė ir jos vertinimas 3 E
Finansinis auditas 4 E
Profesinės veiklos praktika: Viešojo sektoriaus subjekto veiklos modeliavimas 6 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 10 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 P
Baigiamasis darbas 10 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas.