Elektronikos inžinerija

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531EX027
Vieta Elektronikos ir informatikos fakultetas
Studijų kryptis Elektronikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Specializacijos Elektroninės sistemos
Mechatroninės sistemos
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė ir nuolatinė (sesijinė), 3,5 metų
Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2018 – 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti valstybinėse ir privačiose įstaigose ir įmonėse, kuriose projektuojamos, gaminamos, diegiamos, eksploatuojamos elektroninės ir mechatroninės sistemos ir jų įranga. Absolventai galės kurti savo verslą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • bendrauti taisyklinga rašytine ir žodine valstybine lietuvių kalba dalykinėse situacijose ir užsienio (anglų) kalba;
 • profesionaliai formuluoti ir pagrįsti argumentus, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, socialinius, mokslinius ir etikos aspektus;
 • dirbti komandoje;
 • taikyti teisinius ir norminius dokumentus, kompiuterines programas;
 • suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti;
 • žinoti pagrindines elektronikos inžinerijos sąvokas ir jų turinį;
 • paaiškinti įvairaus profilio elektronikos įrangos veikimą ir sutrikimo priežastis;
 • nustatyti ir pašalinti įrangos gedimus;
 • prižiūrėti, derinti elektronikos įrangą ir sistemas;
 • įdiegti aparatinę ir programinę įrangą, taikant naujausias technologijas;
 • pasirinkti ir sukomplektuoti reikiamą įrangą, priemonės ir metodus;
 • saugiai diegti, montuoti, derinti elektroninę įrangą ir sistemas taikant tinkamus metodus;
 • parinkti ir sudaryti elektronikos įtaisų elektros schemas, gebėti jas modeliuoti taikomosiomis kompiuterio programomis;
 • sudaryti gaminio konstrukciją ir parengti pagrindinius gaminių konstrukcijos dokumentus;
 • parengti ekonominį projekto pagrindimą;
 • suprasti elektronikoje naudojamas projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti;
 • parinkti technologijos procesą gaminiams gaminti;
 • įvertinti verslo aplinką ir parengti verslo planą;
 • organizuoti įmonės (padalinio) veiklą;
 • taikyti elektronikos inžinerijos žinias kuriant elektronines/ mechatronines sistemas;
 • montuoti ir derinti elektronines/ mechatronines sistemas;
 • nustatyti ir pašalinti elektronikos/ mechatronikos įtaisų ir sistemų gedimus.

Nuolatinių ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas

įstojusiems 2018 – 2021 m.

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų) 3 E
Fizika 6 E
Matematika 5 E
Elektrotechnika 6 E
Elektroninių įtaisų programavimas 3 SD
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 4 SD
Elektronikos praktika 3 SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų) 3 E
Specialybės kalba 3 SD
Matematika 5 E
Elektronika 7 E
Signalai ir grandinės 6 E
Virtualieji elektronikos instrumentai 3 SD
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija/ Sociologija 3 SD
Tikimybių teorija ir statistika 3 E
Analoginiai įtaisai 6 KP/ E
Skaitmeniniai įtaisai 6 KP/ E
Elektromagnetinės bangos ir antenos 3 E
Programavimas C kalba 6 SD
Elektroninių įtaisų programavimo praktika 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
Mikroprocesoriai ir valdikliai 6 E
Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 E
Matavimai ir metrologijos pagrindai 3 SD
Telekomunikacijų sistemos 6 E
Elektroninės aparatūros projektavimas ir gamyba 6 KP/ E
Elektroninių matavimų praktika 3 SD
5 semestras (24 kreditų)
Specializacija: Elektroninės sistemos
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Vadyba 3 E
Automatikos sistemos 3 E
Kompiuterių sistemos 3 E
Garso ir vaizdo technologijos 6 E
LPD 1** 3 SD
LPD 2** 3 SD
Specializacija: Mechatroninės sistemos
Teisė 3 SD
Vadyba 3 E
Automatikos sistemos 3 E
Kompiuterių sistemos 3 E
Programuojami loginiai valdikliai 3 E
Procesų vizualizavimas 3 SD
LPD 1** 3 SD
LPD 2** 3 SD
6 semestras (36 kreditų)
Specializacija: Elektroninės sistemos
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 E
Elektroninė aparatūra ir jos techninė priežiūra 6 E
Saugos elektroninės sistemos 3 E
Elektroninių sistemų projektas 3 P
LPD 3** 3 SD
LPD 4** 3 SD
Profesinė praktika 12 A
Specializacija: Mechatroninės sistemos
Ekonomika 6 E
Mechatronikos sistemos 6 E
Robotika 3 E
Mechatronikos sistemų projektas 3 P
LPD 3** 3 SD
LPD 4** 3 SD
Profesinė praktika 12 A
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 A
Baigiamasis darbas (projektas) 15 BD
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Kūno kultūra 1 3 SD
Kūno kultūra 2 3 SD
Profesinė anglų kalba (C1) 3 SD
Profesinė anglų kalba (C2) 3 SD
Vokiečių kalba 1 3 SD
Vokiečių kalba 2 3 SD
Profesinė etika 3 SD
Kultūros istorija 3 SD
Komunikavimo pagrindai 3 SD
Iškalba 3 SD
Studijų krypties dalykai
Marketingas 3 SD
Kokybės vadyba 3 SD
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 SD
Mikrobangų technika 3 SD
Apskaitos pagrindai 3 SD
Kompiuterių tinklai 3 SD
Judriojo ryšio tinklai 3 SD
PID reguliatoriai 3 SD
Matavimų automatizavimo sistema LabView 3 SD
MATLAB elektronikoje 3 SD
Skaitmeniniai signalų procesoriai (DSP) 3 SD
Operacinės sistemos 3 SD
Projektų valdymas 3 SD
Lazerių technologijos 3 SD
Automobilių elektronikos sistemos 3 SD

 

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. *Vertinimas:
E – egzaminas;
A – ataskaita;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BD – baigiamasis darbas;
LPD – laisvai pasirenkama dalykas.