Biomedicininė diagnostika

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531GX013
Vieta Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų kryptis Medicinos technologijos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, biomedicinos technologas
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

 

Profesinės veiklos galimybės


Absolventai galės dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigų, visuomenės sveikatos centrų laboratorijose, mokslinių tyrimų bei kitose įstaigose, atliekančiose žmonių ir išorinės aplinkos diagnostinius tyrimus.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • rinkti ir interpretuoti duomenis, būtinus socialinėms, etinėms problemoms spręsti;
 • taikyti informacines technologijas;
 • demonstruoti socialinį atsakingumą ir pilietiškumą;
 • tikslingai reflektuoti ir argumentuoti;
 • pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus;
 • paruošti darbo vietą ir priemones laboratoriniam tyrimui atlikti;
 • apžvelgti aplinkos veiksnių poveikį individo sveikatai;
 • pagrįsti higienos reikalavimus laboratorijoms ir darbo aplinkai;
 • paaiškinti organizmo sandarą, organų ir sistemų funkcijas;
 • dirbti sveikatos priežiūros komandoje ir bendradarbiauti su kitais sektoriais;
 • bendrauti ir perteikti informaciją savo kompetencijos ribose;
 • taikyti profesinėje veikloje sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas;
 • imti ir priimti ėminius;
 • atlikti ar padėti atliekant laboratorinius tyrimus;
 • apibūdinti patologinius procesus žmogaus organizme;
 • palyginti laboratorinių tyrimų rezultatus su norma;
 • kontroliuoti laboratorinių tyrimų kokybę visais laboratorinių tyrimų atlikimo etapais.

 

 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2019 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Specialybės kalba 3 E
Informacinės technologijos 3 E
Užsienio kalba 4 E
Anatomija 4 E
Chemija 5 E
Citologija, histologija ir histologinė technika 8 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė etika 3 E
Fiziologija 4 E
Biomedicininė fizika 4 E
Medicininės procedūros 4 E
Pirmoji medicinos pagalba 3 E
Mikrobiologiniai tyrimai 6 E
Pirmoji profesinės veiklos praktika 6 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Psichologija 3 E
Patologinė anatomija ir fiziologija 5 E
Kokybės vadyba 3 E
Organizmo skysčių ir išskyrų laboratoriniai tyrimai 6 E
Biocheminiai tyrimai 7 E
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biocheminiai tyrimai 4 E
Žmogaus genetika 3 E
Hematologiniai tyrimai 4 E
Klinikinė patologija 6 E
Farmakologija 3 E
Antroji profesinės veiklos praktika 10 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisės pagrindai 3 E
Taikomieji tyrimai ir statistika 6 SD
Visuomenės sveikata 3 E
Sveikatos sistemos vadyba 3 E
Molekuliniai diagnostiniai tyrimai 4 E
Imunologija ir imunologiniai tyrimai 8 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Trečioji profesinės veiklos praktika 6 SD
Baigiamoji praktika 14 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

 

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

SD – savarankiškas darbas;

BD – baigiamasis darbas.

 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m. ir 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Specialybės kalba 3 E
Informacinės technologijos 3 E
Užsienio kalba 4 E
Anatomija 4 E
Chemija 5 E
Citologija, histologija ir histologinė technika 8 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė etika 3 E
Fiziologija 4 E
Biomedicininė fizika 4 E
Medicininės procedūros ir pirmoji medicinos pagalba 7 E
Mikrobiologiniai tyrimai 6 E
Mikrobiologinių tyrimų praktika 3 SD
Citologinių ir histologinių tyrimų praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Psichologija 3 E
Patologinė anatomija ir fiziologija 5 E
Kokybės vadyba 3 E
Organizmo skysčių ir išskyrų laboratoriniai tyrimai 6 E
Biocheminiai tyrimai 7 E
Laisvai pasirenkami dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biocheminiai tyrimai 4 E
Žmogaus genetika 3 E
Hematologiniai tyrimai 4 E
Klinikinė patologija 6 E
Farmakologija 3 E
Biocheminių ir organizmo skysčių  laboratorinių tyrimų praktika 10 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisės pagrindai 3 E
Taikomieji tyrimai ir statistika 6 SD
Visuomenės sveikata 3 E
Sveikatos sistemos vadyba 3 E
Molekuliniai tyrimai 4 E
Imunologija ir imunologiniai tyrimai 8 E
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Molekulinių tyrimų praktika 6 SD
Baigiamoji praktika 14 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

SD – savarankiškas darbas;

BD – baigiamasis darbas.