Bendrosios praktikos slauga

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531GX012
Vieta Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų kryptis Slauga ir akušerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3,5 metų
Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

 

Profesinės veiklos galimybės


Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • taikyti kritinį mąstymą priimant sprendimus;
 • pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus;
 • vertinti žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną;
 • susieti žinias apie asmens sveikatos būklę, fizinę ir socialinę aplinką grindžiant slaugą;
 • nustatyti slaugos poreikius;
 • planuoti ir organizuoti slaugą;
 • atlikti slaugos intervencijas;
 • vertinti slaugos rezultatus;
 • demonstruoti gebėjimą bendrauti žodžiu ir raštu su sveikatos sektoriaus subjektais;
 • demonstruoti sveikatos priežiūros ir slaugos informacinių technologijų galimybes;
 • nagrinėti gyvensenos ir aplinkos rizikos veiksnių įtaką asmens, šeimos, grupės sveikatai;
 • įtraukti asmenis, šeimas ir grupes į sveikatos problemų valdymą;
 • įvertinti slaugos intervencijų poreikį krizių ir nelaimių atvejais bei inicijuoti pagalbą;
 • susieti įgytas edukologijos, psichologijos ir slaugos mokslų žinias planuojant asmens ir (ar) bendruomenės sveikatos mokymą;
 • demonstruoti asmens, ir (ar) bendruomenės sveikatos mokymą;
 • nagrinėti teisinius sveikatos priežiūros dokumentus slaugos kokybės užtikrinimui;
 • analizuoti slaugos kokybės valdymo procesą;
 • taikyti įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti;
 • rinkti ir apibendrinti duomenis atliekant mokslo taikomuosius tyrimus;
 • pagrįsti komandinio darbo privalumą;
 • dirbti sveikatos priežiūros specialistų komandoje;
 • apibūdinti lyderio vaidmenį komandoje;
 • vertinti slaugytojo vaidmenį užtikrinant paciento autonomiją, teises ir saugą;
 • tobulinti savo kaip slaugytojo profesinę praktiką vadovaujantis žiniomis apie profesijos pobūdį ir etiką;
 • demonstruoti asmenų įvairovės ir tarpkultūrinių skirtumų pripažinimą.

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2018 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės technologijos 3 E
Specialybės kalba 3 E
Bendroji slauga 7 E
Anatomija 6 E
Aplinkos sveikata ir sauga 5 E
Biomedicinės fizikos ir radiologijos pagrindai 3 E
Psichologija 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Fiziologija 3 E
Gerontologija 3 E
Nėščiosios ir vaiko sveikatos priežiūra 4 E
Profesinė etika 3 E
Nėščiosios ir vaiko sveikatos slaugos praktika 9 SD
Pagyvenusio žmogaus sveikatos priežiūros praktika 5 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anglų kalba 4 E
Bendroji patologija 4 E
Farmakologija 4 E
Klinikiniai laboratoriniai ir biocheminiai tyrimai 6 E
Bendruomenės slauga 4 E
Terapinė ir geriatrinė slauga 5 E
Vaiko slauga 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Terapinės slaugos praktika 8 SD
Geriatrinės slaugos praktika 7 SD
Vaiko slaugos praktika 7 SD
Bendruomenės slaugos praktika 8 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Chirurginė slauga 4 E
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga 4 E
Psichikos sveikatos slaugos pagrindai 3 E
Taikomieji tyrimai ir statistika 3 SD
Chirurginės slaugos praktika 10 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisės ir administravimo pagrindai 4 E
Dietetika 3 E
Fizinė medicina ir reabilitacija 3 E
Ugdymo pagrindai 3 E
Psichikos sveikatos slaugos praktika 9 SD
Intensyviosios slaugos praktika 8 SD
7 semestras (30 kreditų)
Baigiamoji praktika 20 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2019 m.)
(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės technologijos 3 E
Specialybės kalba 3 E
Bendroji slauga 7 E
Anatomija 6 E
Mikrobiologija ir aplinkos sveikata 5 E
Biomedicinės fizikos ir radiologijos pagrindai 3 E
Psichologija 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Fiziologija 3 E
Gerontologija 3 E
Nėščiosios ir vaiko sveikatos priežiūra 4 E
Profesinė etika 3 E
Nėščiosios ir vaiko sveikatos slaugos praktika 9 SD
Pagyvenusio žmogaus sveikatos priežiūros praktika 5 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anglų kalba 4 E
Bendroji patologija 4 E
Farmakologija 4 E
Klinikiniai laboratoriniai ir biocheminiai tyrimai 6 E
Bendruomenės slauga 4 E
Terapinė ir geriatrinė slauga 5 E
Vaiko slauga 3 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Terapinės slaugos praktika 8 SD
Geriatrinės slaugos praktika 7 SD
Vaiko slaugos praktika 7 SD
Bendruomenės slaugos praktika 8 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Chirurginė slauga 4 E
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga 4 E
Psichikos sveikatos slaugos pagrindai 3 E
Taikomieji tyrimai ir statistika 3 SD
Chirurginės slaugos praktika 10 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisės ir administravimo pagrindai 4 E
Dietetika 3 E
Fizinė medicina ir reabilitacija 3 E
Ugdymo pagrindai 3 E
Psichikos sveikatos slaugos praktika 9 SD
Intensyviosios slaugos praktika 8 SD
7 semestras (30 kreditų)
Baigiamoji praktika 20 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2021 m.)


 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinės technologijos 3 E
Specialybės kalba 3 E
Bendroji slauga 7 E
Anatomija 6 E
Mikrobiologija ir aplinkos sveikata 5 E
Biomedicinės fizikos ir radiologijos pagrindai 3 E
Psichologija 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Fiziologija 3 E
Gerontologija 3 E
Profesinė etika 3 E
Anglų kalba 4 E
Bendrosios slaugos praktika 14 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Nėščiosios sveikatos priežiūra 3 E
Bendroji patologija 4 E
Farmakologija 4 E
Klinikiniai laboratoriniai ir biocheminiai tyrimai 6 E
Bendruomenės slauga 4 E
Terapinė ir geriatrinė slauga 5 E
Vaiko slauga 4 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Terapinės slaugos praktika 6 SD
Geriatrinės slaugos praktika 6 SD
Vaiko slaugos praktika 6 SD
Bendruomenės slaugos praktika 6 SD
Nėščiosios sveikatos priežiūros praktika 6 SD
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Filosofija 3 E
Chirurginė slauga 4 E
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga 4 E
Psichikos sveikatos slaugos pagrindai 3 E
Taikomieji tyrimai ir statistika 3 SD
Chirurginės slaugos praktika 10 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisės ir administravimo pagrindai 4 E
Dietetika 3 E
Fizinė medicina ir reabilitacija 3 E
Ugdymo pagrindai 3 E
Psichikos sveikatos slaugos praktika 9 SD
Intensyviosios slaugos praktika 8 SD
7 semestras (30 kreditų)
Baigiamoji praktika 20 SD
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 10 BD

 

Vertinimas*:

E – egzaminas;

SD – savarankiškas darbas;

BD – baigiamasis darbas.