Agroverslo technologijos

Agroverslo technologijos – siekiantiems įvaldyti tikslųjį ūkininkavimą

Vilniaus kolegija – vienintelė aukštoji mokykla, vykdanti  žemės ūkio mokslų krypties studijų programas Vilniaus regione. Visai neseniai parengta nauja Agroverslo technologijų studijų programa. Jos turinys užtikrina išmaniosios saugaus maisto kontrolės principą „nuo lauko iki stalo“.
Agroverslo technologijos – programa, orientuota į darbdavių poreikius ir į absolventų karjeros galimybes: ją baigusieji išmanys visą grandinę nuo žemės ūkio pirminės produkcijos gamybos iki vartotojo. Studentams bus siekiama perteikti naujausias žemės bei miškų ūkio srities žinias, taip pat išmokyti spręsti specifines ūkininkavimo problemas, lavinti praktinius įgūdžius. Daug dėmesio bus skiriama informacinėms ir naujojo ūkininkavimo technologijoms.
Studijų programos esmė – tikslusis ūkininkavimas ir jo praktinis taikymas. Jo dėka galima racionaliai planuoti ūkinę-gamybinę veiklą, gerokai sumažinti gamybos sąnaudas. Mažiau trąšų, chemikalų ir degalų, daugiau grūdų – svarbiausi tiksliųjų žemdirbystės sistemų privalumai.
Ypač daug dėmesio bus skiriama žemės ūkio ir jo tiekėjų bei vartotojų sektorių bendradarbiavimui, būsimai veiklai ir/ar darbui nacionalinėje bei tarptautinėje rinkoje. Profesinę praktiką šios programos studentai atliks pažangiausiuose, pagal moderniąsias technologijas dirbančiuose ne tik Lietuvos, bet ir Danijos, Vokietijos, Lenkijos ar Slovakijos ūkiuose.
Po trejų metų studijų absolventai gaus žemės ūkio mokslų profesinio bakalauro laipsnį. Išskirtina tai, kad jie bus įgiję ne vienos, o trijų pagrindinių būsimos veiklos sričių įgūdžių – auginimo, perdirbimo ir pardavimo, todėl sėkmingai galės dirbti tarptautinėse žemės ūkio verslo struktūrose, žemės ūkio įmonėse, žemės ūkio ir maisto prekybos asociacijose, plėtoti nuosavą verslą. Agroverslo technologijų studijų programos absolventai galės tirti žemės ūkio rinką ir toliau siekti karjeros, tobulinti savo asmenines bei profesines kompetencijas.
Pabrėžtina tai, kad Vilniaus kolegijos Agroverslo technologijų studijų programa parengta bendradarbiaujant kartu su Vokietijos Anhalto aukštąja žemės ūkio mokykla.