Agroverslo technologijos

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531IX004
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis I01 Žemės ūkis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Nuolatinė sesijinė, 3 metai
Ištęstinė, 4 metai (tik įstojusiems 2019 m, 2018 m, 2017 m.)
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės, nuolatinės sesijinės, nuotolinės studijos
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti tarptautinėse žemės ūkio verslo struktūrose, su žemės ūkiu susijusiose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse, žemės ūkio verslo įmonėse, žemės ūkio konsultavimo institucijose, plėtoti savo verslą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • paaiškinti augalų biologines savybes, vystymosi dėsningumus, augalų auginimo sąlygas, dirvožemio derlingumo palaikymo svarbą, augalų mitybos procesus;
 • apibūdinti atskirų ūkinių gyvūnų rūšių biologines, ūkines savybes, genetiką, veisimą, laikymą, higieną, gerovę ir ūkinių gyvūnų mitybos technologijas;
 • taikyti tiksliosios žemdirbystės metodus augalų auginimo technologijose, naudojant GIS sistemas  ir duomenų bazes;
 • pasirinkti inovatyvias augalų ir gyvūnų auginimo technologijas įvairioms ūkininkavimo sistemoms, tausos esamus gamtos resursus, biologinę įvairovę;
 • vertinti pasėlių derliaus formavimo principus ir dėsningumus;
 • naudoti kompiuterines ūkio valdymo programas duomenims gauti, kaupti, apdoroti, analizuoti ir naudoti ūkio veiklos planavime;
 • paaiškinti maisto žaliavų gamybos, apdorojimo, laikymo bei perdirbimo procesus.
 • analizuoti augalinės ir gyvūninės produkcijos kokybės tyrimus bei kokybės kontrolės rezultatus;
 • vykdyti augalinės ar gyvūninės produkcijos laikymą, pirminį perdirbimą ir paruošimą realizacijai, parinks tinkamą žaliavą, modernią įrangą diegiant maisto produktų technologijas;
 • taikyti profesinėje veikloje socialinių mokslų teorines žinias ir modelius;
 • žinoti bendrąją žemės ūkio politiką, jos tikslus, susijusius su  žemės ūkio ir kaimo plėtros iššūkiais, orientuotais į Europos Sąjungos (ES) strategijos įgyvendinimą;
 • vertinti žemės ūkio verslo ūkinės veiklos procesus, rezultatus bei parinks žemės ūkio produktų rinkodaros strategijas ir modelius;
 • planuoti, organizuos ir kontroliuos žemės ūkio subjektų veiklą, pagrindinių žemės ūkio produktų gamybos procesus, numatys ir parinks veiklos finansavimo šaltinius, kreditavimo formas, investicinius (inovacijų) žemės ūkio ar kaimo plėtros projektus;
 • analizuoti, vertins ūkio duomenis, taikys duomenų analizės rezultatus sprendimams priimti ir veiklai planuoti;
 • bendrauti ir bendradarbiaus įvairiose komunikacinėse situacijose, argumentuotai reikš mintis dalyvaujant konsultacijose;
 • gebėti formuluoti problemą, nustatyti tikslą, priimti racionalius sprendimus;
 • naudotis moksline literatūra, rekomendacijomis bei teisės aktais, juos analizuos ir taikys praktinėje veikloje;
 • dirbti savarankiškai ir komandoje, spręsti problemas, priimti vadybinius sprendimus ir teikti siūlymus žemės ūkio verslų valdymui.

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2019 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 3 E
Komunikavimo pagrindai 4 E
Taikomoji matematika ir informatika 6 A
Dirvotyra 3 P
Žemės ūkio chemija ir analizė 4 E
Augalų patologija ir apsauga 4 E
Ekonomikos pagrindai, rinkodara ir rinkos tyrimai 6 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 5 E
Augalų selekcija ir sėklininkystė 3 E
Augalų mityba 4 E
Ūkinių gyvūnų genetika ir veisimas 4 E
Ūkinių gyvūnų anatomija ir fiziologija 3 E
Ūkinių gyvūnų mityba  ir pašarų apskaita 4 P
Agrochemijos ir lauko praktika 7 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Augalininkystė 6 E
Ūkinių gyvūnų laikymas ir higiena 6 E
Žemės ūkio technika 7 E
Žemės ūkio verslo vadyba 8 E
Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas 7 E
Agropolitika ir žemės ūkio teisė 5 E
Buhalterinė apskaita ir mokesčiai 4 E
Profesinė praktika 4 A
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekologinis ūkininkavimas/ Biodinaminis ūkininkavimas 4 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 Kreditų skaičius Vertinimas*
Arklių veisimas ir auginimas/ Bitininkystė 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Kreditų skaičius Vertinimas*
Sodininkystė/ Atsinaujinantys ištekliai, energetiniai augalai 3 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos ekonomika 5 P
Agrorinka ir prekyba žemės ūkio produktais 5 E
Tyrimų metodologija, taikomoji statistika 4 E
Biotechnologija augalininkystėje ir gyvulininkystėje 5 E
Profesinė praktika 4 A
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mėsos produktų technologija/ Duonos gaminių kepimo technologija 7 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kompiuterinės ūkio valdymo programos praktika 8 A
Baigiamoji praktika 12 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD

 

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių, nuotolinių studijų planas

(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 3 E
Komunikavimo pagrindai 4 E
Taikomoji matematika ir informatika 5 A
Dirvotyra 3 P
Žemės ūkio chemija ir analizė 3 E
Augalų patologija ir apsauga 3 E
Ekonomikos pagrindai, rinkodara ir rinkos tyrimai 6 P
Agrochemijos praktika 3 A
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 5 E
Augalų selekcija ir sėklininkystė 3 E
Augalų mityba 4 E
Ūkinių gyvūnų genetika ir veisimas 4 E
Ūkinių gyvūnų anatomija ir fiziologija 4 E
Ūkinių gyvūnų mityba  ir pašarų apskaita 4 P
 Profesinė praktika I 3 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Augalininkystė 6 E
Ūkinių gyvūnų laikymas ir higiena 6 E
Žemės ūkio technika 7 E
Žemės ūkio verslo vadyba 8 E
Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas 7 E
Agropolitika ir žemės ūkio teisė 5 E
Buhalterinė apskaita ir mokesčiai 4 E
Profesinė praktika II 4 A
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekologinis ūkininkavimas/ Biodinaminis ūkininkavimas 4 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 Kreditų skaičius Vertinimas*
Arklių veisimas ir auginimas/ Bitininkystė 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Kreditų skaičius Vertinimas*
Sodininkystė/ Atsinaujinantys ištekliai, energetiniai augalai 3 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos ekonomika 5 P
Agrorinka ir prekyba žemės ūkio produktais 5 E
Tyrimų metodologija, taikomoji statistika 4 E
Biotechnologija augalininkystėje ir gyvulininkystėje 5 E
Profesinė praktika II 4 A
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mėsos produktų technologija/ Duonos gaminių kepimo technologija 7 E
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kompiuterinės ūkio valdymo programos 8 A
Baigiamoji praktika 12 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD

 

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių, nuotolinių studijų planas

(įstojusiems 2021 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 3 E
Komunikavimo pagrindai 4 E
Taikomoji matematika ir informatika 4 A
Dirvotyra 3 P
Žemės ūkio chemija ir analizė 3 E
Augalų patologija ir apsauga 3 E
Ekonomikos pagrindai, rinkodara ir rinkos tyrimai 7 P
Agrochemijos praktika 3 A
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 5 E
Augalų selekcija ir sėklininkystė 3 E
Augalų mityba 4 E
Ūkinių gyvūnų genetika ir veisimas 4 E
Ūkinių gyvūnų anatomija ir fiziologija 4 E
Ūkinių gyvūnų mityba  ir pašarų apskaita 4 P
 Profesinė praktika I 6 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Augalininkystė 6 E
Ūkinių gyvūnų laikymas ir higiena 6 E
Žemės ūkio technika 5 E
Žemės ūkio verslo vadyba 6 E
Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas 3 P
Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos ekonomika 4 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas 6 E
Agropolitika ir žemės ūkio teisė 4 E
Buhalterinė apskaita ir mokesčiai 4 E
Agrorinka ir prekyba žemės ūkio produktais 3 E
Biotechnologija augalininkystėje ir gyvulininkystėje 5 E
Profesinė praktika II 4 A
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 4 E
5 semestras (30 kreditų)
Specializacija Žaliasis kursas
Specializacijos dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Agrarinė aplinkosauga 4 E
Biologinė įvairovė ir kraštovaizdžio apsauga 4 E
Trumpųjų maisto grandinių valdymas ir proceso skaitmeninimas 8 E
Žiedinė ekonomika 4 E
Profesinė praktika II 4 A
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mėsos produktų technologija/ Duonos gaminių kepimo technologija 6 E
Specializacija Tvaraus ūkininkavimo sistemos
Specializacijos dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Agroekologija 3 E
Biologinė dinaminė žemdirbystė 5 E
Ekologinė žemdirbystė 5 E
Gamtinė žemdirbystė ir agromiškininkystė 4 E
Žemės ūkio produktų sertifikavimas 3 E
Profesinė praktika II 4 A
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mėsos produktų technologija/ Duonos gaminių kepimo technologija 6 E
6 semestras (30 kreditų)
Kompiuterinės ūkio valdymo programos (pvp) 4 A
Žemės ūkio skaitmeninės technologijos praktika 4 A
Baigiamoji praktika 12 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

A – ataskaita;

P – projektas;

BD – baigiamasis darbas.