Studijų nutraukimas

Studijų nutraukimas

Studijos nutraukiamos ir studentai braukiami iš Kolegijos studentų sąrašų:

  • kai įvykdo studijų programą;
  • pačių prašymu;
  • kai dėl objektyvių priežasčių studijos tampa negalimos (liga, mirtis ir kt.);
  • kai yra šalinami iš Kolegijos, jei: nevykdo studijų programoje nustatytų reikalavimų; nevykdo finansinių įsipareigojimų Kolegijai; neužsiregistruoja po akademinių atostogų; pažeidžia Kolegijos statutą, studijų ir vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.

Asmuo, išbrauktas iš Kolegijos studentų sąrašų, gali atnaujinti ir tęsti studijas pagal Kolegijos studijų tvarkoje nurodytus reikalavimus. Toks studentas užima valstybės nefinansuojamą studijų vietą; susidariusių akademinių skolų likvidavimo terminas – dvi savaitės iki to semestro egzaminų sesijos pradžios (paskutiniame studijų semestre – mėnuo iki baigiamojo darbo gynimo). Jei toks asmuo buvo išbrauktas iš Kolegijos studentų sąrašų dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo, iki studijų sutarties pasirašymo jis turi sumokėti skolą Kolegijai.