Studijų kreditas

Studijų kreditas

Studijų programos apimtis skaičiuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko (modulio) apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas.

Vienas kreditas yra lygus 25-30 studento darbo valandų. Į kreditą sudarančias valandas įeina kontaktinio ir savarankiško darbo valandos. Kontaktinis darbas – tai tiesioginis dėstytojo vadovavimas studentų arba klausytojų studijoms paskaitose, atliekant laboratorinius darbus, pratybose, seminaruose, konsultacijose, vykdant studijų rezultatų vertinimą ir kt. Kontaktinis darbas gali būti ir nuotolinis (vykdomas elektroninių studijų priemonėmis).