Registravimasis studijoms

Registravimasis studijoms

Studentai semestro studijoms registruojami studijų skyriuose:

  • studentai, raštu nepareiškę ketinimo nutraukti studijas, laikomi užsiregistravę ir tęsia studijas kitame semestre;
  • studentai, grįžę tęsti studijų po akademinių atostogų, privalo užsiregistruoti semestro studijoms likus savaitei iki jo pradžios;
  • pasirinkęs studijuoti Kolegijos fakultetuose dėstomus laisvai pasirenkamus dalykus (modulius), studentai privalo užsiregistruoti tų fakultetų studijų skyriuose ir ne vėliau kaip pirmą naujojo semestro savaitę informuoti savo fakulteto studijų skyriaus vedėją.

Specializacijos dalykų (modulių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms studentai registruojami fakulteto nustatyta tvarka.