Praktikos

Praktika – tai studijų dalis, kurios metu studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai išbandomi bei tobulinami praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos ir kitas praktinis rengimas (praktinių įgūdžių ugdymas seminarų, laboratorinių, praktinių darbų metu) sudaro ne mažiau kaip trečdalį studijų programos apimties. Visų praktikų (mokomųjų, pažintinių, profesinės veiklos ir kitų) apimtis yra ne mažesnė kaip 30 kreditų.

Studentas, Kolegija ir į praktiką priimanti organizacija pasirašo trišalę Vilniaus kolegijos studento praktinio mokymo sutartį (Vilniaus kolegijos studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma).

Studentui praktikos metu skiriami du praktikos vadovai.

Kolegija skiria  praktikos vadovą – Kolegijos dėstytoją, kuris studentui padeda parengti ir tvirtina praktikos planą (programą), užtikrina praktikos tikslų pasiekimo priežiūrą ir prireikus kartu su priimančios organizacijos atsakingais darbuotojais (arba valstybės tarnautojais) operatyviai sprendžia su studento atliekama praktika iškilusias problemas.

Priimanti organizacija skiria kvalifikuotą darbuotoją (arba valstybės tarnautoją), turintį ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo stažą, su kuriuo studentas detalizuoja praktikos planą (programą), kuris vykdo praktikos priežiūrą, jai pasibaigus, ją įvertina.

Baigiamosios praktikos vieta suderinama su baigiamojo darbo (projekto) probleminio tyrimo lauko sritimi.

Praktikos siekiami studijų rezultatai, vertimo sistema apibrėžta praktikos plane (programoje).