Individualieji studijų planai

Individualieji studijų planai

Pažangiems studentams jų prašymu po pirmojo semestro dekanas gali leisti studijuoti pagal individualų studijų planą. Individualaus studijų plano projektą rengia studentas, derindamas su dalykų (modulių) dėstytojais, tvirtina fakulteto dekanas.