Studijų kalendorius

PATVIRTINTA
Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos
2016 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. ATN – 6

2016-2017 M. M. STUDIJŲ KALENDORIUS

PROCESAS

 

DATA
PRADŽIA PABAIGA
RUDENS SEMESTRAS 2016-09-01 2017-01-25
Pakartotinis 2015-2016- m. m. pavasario egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2016-09-01 2016-09-07
Akademinių skolų laikymas pagrindinis 2016-09-01 2016-09-30
papildomas 2016-12-07**
Egzaminų sesijos tvarkaraščių skelbimas 2016-12-14**
Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos* 2016-12-24 2017-01-01
Žiemos egzaminų sesija** 2017-01-02* 2017-01-25
Diplomų įteikimas  2017-02-28
Pakartotinis žiemos egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2017-01-26 2017-01-31
Žiemos atostogos 2017-01-26 2017-01-31
PAVASARIO SEMESTRAS 2017-02-01 2017-06-30
Akademinių skolų laikymas pagrindinis 2017-02-01 2017-03-01
papildomas 2017-05-17*
Studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje specializacijos, pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms. 2017-03-15

 

Velykų atostogos*** 2017-04-18 2017-04-21
Egzaminų sesijos tvarkaraščių skelbimas 2017-05-24**
Pavasario egzaminų sesija** 2017-06-01* 2017-06-30
Pakartotinis pavasario egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2017-06-26 2017-06-30
Diplomų įteikimas  2017-06-30
Vasaros atostogos  (jei pagal studijų tvarkaraštį nenumatyta praktika) 2017-07-01 2017-08-31

Sutartiniai žymėjimai:

* – studentams, studijuojantiems modulinėse studijų programose, gali būti nenumatomos;
** – kai egzaminų sesijos trukmė 4 savaitės;
*** – gali būti nenumatomos.