SPACE diplomai

SPACE diplomai

Vilniaus kolegija – tarptautinės Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacijos SPACE narė. Tai suteikia VVF studentams galimybę laikyti egzaminą SPACE Euroverslo, Euroturizmo arba Eurokalbų diplomui gauti.

Euroverslo diplomas yra puikus turimos tarptautinės kompetencijos, verslo aplinkos išmanymo, kalbų bei kompiuterinių įgūdžių įrodymas.

Eurokalbų diplomas patvirtina verslo anglų kalbos įgūdžius ir sugebėjimą efektyviai bendrauti su skirtingų kultūrų atstovais!

Euroturizmo diplomas įrodo gebėjimą sėkmingai dirbti tarptautiniame turizmo versle.

Egzaminą gali laikyti tik SPACE asociacijai priklausančių aukštųjų mokyklų studentai, besimokantys vadybos ir verslo administravimo programų, taip pat absolventai.

Norėdami gauti diplomą turite išlaikyti dviejų dalių egzaminą anglų kalba ir parengti rašto darbą tam tikra pasirinkto dalyko tema lietuvių kalba.

Egzamino struktūra:

  • „Diena biure“ – integruotas 6 val. trukmės egzaminas raštu anglų kalba,
  • „Verslo dialogas“ – 30 min. trukmės pokalbis anglų kalba, analizuojantis „Dienos biure“ metu atliktą užduotį.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas SPACE pažymėjimas. Diplomas įteikiamas tiems, kurie išlaiko egzaminą ir parengia rašto darbą.

Šiuos diplomus teikia visos SPACE narės – apie 90 aukštųjų mokyklų visoje Europoje – tad jie yra vienodai pripažįstami visoje Europoje, nesvarbu, kurioje aukštojoje mokykloje buvo laikomas egzaminas.

SPACE diplomas išplečia karjeros galimybes ir Lietuvoje, ir užsienyje.

Daugiau informacijos Jums suteiks Verslo vadybos fakulteto projektų vadovas P. Sapkauskas (113 kab., tel. 2191709, mob. tel. 8 600 21 872).