Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

Vilniaus kolegija – partnerė Mykolo Romerio universiteto vykdomame projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004).

Daugiau informacijos apie projektą rasite čialnk.

KVIEČIAME DALYVAUTI kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje asmenis (kandidatus), turinčius žinių ir gebėjimų, įgytų per patirtį:

 • darbinėje veikloje;
 • savanoriškoje veikloje;
 • mokantis pagal neformalaus mokymo programas;
 • mokantis savarankiškai ir pan.

KAS GALI DALYVAUTI ŠIOJE PROCEDŪROJE:

 • Praktikuojantys slaugytojai, siekiantys:
  Akademinių kreditų už slaugos studijų krypties bendrosios praktikos slaugos studijų programos dalyką „Bendruomenės slauga“
 • Asmenys, dirbantys ekonomikos srityje, siekiantys:
  Akademinių kreditų už ekonomikos studijų krypties verslo ekonomikos studijų programos dalyką „Mikroekonomika“
 • Asmenys, dirbantys pedagogikos (meno pedagogikos) srityje, siekiantys:
  Akademinių kreditų už pedagogikos (meno pedagogikos) studijų krypties šokio pedagogikos studijų programos dalyką „Stebimoji praktika“

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS:

 • ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis vertinamojoje srityje.

KAIP VYKSTA PROCEDŪRA:

 • Kandidatai užpildo registracijos formą
 • Kandidatai informuojami apie dalyvavimą procedūroje ir konsultuojami tiesiogiai atvykus, telefonu ar (ir) elektroniniu paštu
 • Kandidatai parengia kompetencijų aplanką konsultuodamiesi su atsakingais kolegijos darbuotojais
 • Kompetentinga dėstytojų-ekspertų grupė vertina kompetencijų aplanką (taip pat gali skirti papildomą vertinimo būdą – pokalbį, testą ir kt.).
 • Sėkmės atveju kandidatui suteikiami akademiniai kreditai. Kandidatui suteikiama galimybė tapti klausytoju, vėliau – studentu ir studijuoti pagal koleginių stadijų programą bei įgyti profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją.

Šių studijų dalykų neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūra nemokama.

Jei kandidatas toliau studijuos pagal profesinio bakalauro studijų programą, jam nereikės mokėti už tuos studijų kreditus, kurie buvo įskaityti.

DAUGIAU INFORMACIJOS: tel. (8 5) 219 1603; el. paštu: r.liepuoniene@viko.lt