Gretutinės studijos

VADYBOS KRYPTIES GRETUTINĖ STUDIJŲ PROGRAMA

Vilniaus kolegijos studentai, įstoję į elektroninio verslo technologijų studijų programą studijuos ir gretutinę vadybos studijų programą. Absolventai įgys dvigubą profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį – informatikos inžinerijos ir vadybos.

Baigę gretutines vadybos krypties studijas absolventai gebės:

  • įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes;
  • atlikti verslo situacijos analizę;
  • planuoti ir organizuoti verslo įmonės darbą;
  • kurti, pristatyti ir parduoti paslaugas;
  • kontroliuoti turimus materialiuosius ir finansinius išteklius;
  • analizuoti bei vertinti verslo įmonės veiklos rodiklius ir plėtros galimybes;
  • kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, spręsti problemas;
  • dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir operatyviai;
  • naudotis šiuolaikinėmis technologijomis;
  • sukurti asmeninės veiklos ir tobulėjimo programą.

Ypač didelis dėmesys bus skiriamas studentų bendrųjų gebėjimų tokių kaip komunikabilumas, verslumas, organizuotumas, iniciatyvumas, analitinis mąstymas, kūrybiškumas lavinimui.

Gretutines studijas studentai pradės studijuoti nuo 3-iojo semestro.

Vadybos krypties moduliai:

Eil. Nr. Modulio pavadinimas Apimtis kreditais
1. Ekonomika 10
2. Vadyba 10
3. Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas 10
4. Rinkodara 10
5. Profesinė praktika 15
6. Baigiamasis darbas 5
Iš viso: 60