Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:

Kompensuojama yra faktiškai sumokėta studijų kaina, bet nedidesnė už norminę.

Jeigu Jums paskiriama kompensacija, per nustatytą terminą būtina pateikti Valstybiniam studijų fondui prašymą ją išmokėti.

Išsamią informaciją apie už studijas sumokėtos kainos kompensavimą rasite fondo tinklalapyje