Studijų krepšelio grąžinimas

Nutraukę valstybės finansuojamas studijas ar pašalinti iš aukštosios mokyklos privalėsite grąžinti 50 procentų metinės studijų kainos į valstybės biudžetą. Nuo grąžinimo  atleidžiami asmenys, studijas nutraukę nepasibaigus pirmajam studijų semestrui. Informuoti apie studijų nutraukimą fakulteto studijų skyrių turite raštiškai!

Išsamią informaciją, apie studijų krepšelių grąžinimą, rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje