Studijų įmokos

Studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašaspdf

Paslaugų, vykdant tiesiogiai nesusijusias su studijų programos įgyvendinimu veiklos rūšis, kainos pdf

Įmoka už pakartotinį atsiskaitymą lygi 30 eurų (patvirtinta Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2023 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. AT N-5).