Studijų įmokos

Studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašaspdf

Paslaugų, vykdant tiesiogiai nesusijusias su studijų programos įgyvendinimu veiklos rūšis, kainos pdf

Įmoka už kiekvieną akademinės skolos atsiskaitymą lygi 20 eurų (patvirtinta Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2020 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. ATN-4).