Studijų stipendijos

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad Studijų stipendijas gali gauti asmenys nuo 2012-2013 studijų metų įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją  ir pasirašę studijų sutartis su Vilniaus kolegija.

Studijų stipendiją turi teisę gauti studentai įstoję į pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programas ir   surinkę aukščiausius konkursinius balus pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas norminės kainos dydžiui. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.

Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

Fondo direktoriaus patvirtintos formos pasirašyti prašymai studijų stipendijai išmokėtilnk teikiami Valstybiniam studijų fondui 2012 m. rugsėjo 20 dienos. Prašymus siųsti adresu: Valstybinis studijų fondas, A. Goštauto g. 12-306, 01108 Vilnius.

Studijų stipendijos skiriamos visam studijų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai stipendijų mokėjimas nutraukiamas arba sustabdomas.

Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina akademinių atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

Jeigu studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš mokslo ir studijų institucijos jos nustatyta tvarka, gautos studijų stipendijos jam grąžinti nereikės. Jeigu studentui studijų stipendijos mokėjimas turi būti nutraukiamas dėl to, kad jo vidurkis yra mažesnis už kurso vidurkį, išeina akademinių atostogų, pakeičia studijų programą, bet per 5 darbo dienas raštu apie tai neinformuoja fondo, permokėtas studijų stipendijų lėšas studentas privalo grąžinti Valstybiniam studijų fondui.

Studijų stipendijų mokėjimas

Fondas, studentui skirtą studijų stipendiją, perveda į jo prašyme nurodytą studento asmeninę sąskaitą arba į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą, už studijas mokamai kainai padengti, kas mėnesį lygiomis dalimis iki einamojo mėnesio 25 dienos. Kai studentas prašyme pažymi, kad studijų stipendija turėtų būti pervedama mokslo ir studijų institucijai – nurodyti mokslo ir studijų institucijos sąskaitos nereikia.

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų nustatyta tvarka už pirmąjį rudens semestro mėnesį, studijų stipendija gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos.

Studentai, siekiantys gauti studijų stipendiją,   kviečiami susipažinti su studijų stipendijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais:

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Aldona Valatkevičiūtė
vyriausioji specialistė
(8 5) 263 9158
Valstybinis studijų fondas yra valstybės biudžetinė įstaiga
Adresas: A.Goštauto g. 12 – 407, 01108 Vilnius; el.p. fondas@vsf.lt tel. (+370 5)  263 9152; faks.(+370 5)  263 9153
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722967
Fondo darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00, V 8.00 – 15.45; pietų pertrauka: 12.00 – 12.45. Nedarbo valandomis dokumentai priimami sekretoriate (407 kab.): II – nuo 7 val., IV iki 18 val.