Studijų stipendijos

Į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija įstoję asmenys per nustatytą terminą privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti elektroninį prašymą išmokėti paramą. Laiku nepateikus prašymo laikoma, kad studentas atsisakė jam skirtos paramos.

Išsamią informaciją apie studijų stipendijas rasite fondo tinklalapyje