Socialinės stipendijos

Vilniaus kolegijos Studijų tarnyba informuoja dėl socialinių stipendijų skyrimo studentams tvarkos. Vilniaus kolegijos Socialinių stipendijų skyrimo tvarkos aprašaspdf

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra išėję akademinių atostogų;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau nei 1 akademinę skolą.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi pagal teisės aktų tvarką nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas. Paraiškos pildomos du kartus per metus:

 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Socialinės stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 114Eur per mėnesį). Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki Kolegijos nurodytos semestro pabaigos datos.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
 • nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų skyrimo tvarkos aprašo 5 punktelnknustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija.

Valstybinis studijų fondas pateikia studentams sėkmingos elektroninės paraiškos pateikimo IS „PARAMA“ eigos aprašymąpdf

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Vilniaus kolegija
Anželika Slimanavičienė
Studijų tarnybos vyr. specialistė
Tel. (8 5) 219 16 04
El. p. a.slimanaviciene@viko.lt

Viktorija Vigėlienė
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė
Tel.: (8 5) 264 7153
Fax.: (8 5) 263 9153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt