ES projektas „Studijų prieinamumo didinimas“

Tikslinės išmokos

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) administruoja tikslines išmokas neįgaliesiems vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-29 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo it mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-1666 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu, jungdamiesi prie Fondo interneto svetainės http://vsf.lrv.lt/ ir pasirinkdami Elektronines paslaugas spaudžia Tikslinė išmoka. Studentas, nukreipiamas į Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinę sistemą (IS „PARAMA“), autorizuojasi prisijungdamas su savo banko prisijungimo duomenimis ir pildo prašymo skirti tikslinę išmoką formą.

Prašymų skirti tikslinę išmoką teikimo terminus rasite čia.

Papildomą informaciją jums suteiks
Ieva Rutavičiūtė, tel. (8 626) 78563; el.p. ieva.rutaviciute@vsf.lt