Parama lietuvių kilmės užsieniečių studijoms Lietuvoje

Į Lietuvą studijuoti atvykstantys lietuvių kilmės užsieniečiai gali gauti šią paramą:

Išsamią informaciją, apie paramos teikimo sąlygas, rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje