Tikslinis finansavimas 2016 m.

TIKSLINIS FINANSAVIMAS

Tikslinio finansavimo tvarka Vilniaus kolegijoje 2016 m.pdf

Šiais metais Vilniaus kolegijai skirtos 33 tiksliniu būdu valstybės finansuojamos studijų vietos: 32 skirtos būsimiems pirmakursiams, 1 – antro kurso studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose.

Valstybės tikslinis finansavimas yra skiriamas asmenų, priimamų studijuoti pagal Kolegijos studijų programas, studijų kainai apmokėti, išskyrus asmenis:

  • pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
  • vienu metu studijuojančius pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.

TIKSLINĖS VIETOS MENŲ STUDIJŲ SRITIES PROGRAMOMS

Tikslines vietas Aprangos dizaino, Šukuosenų dizaino, Populiariosios muzikos studijų programose laimėję stojantieji studijuos nemokamai visą studijų laikotarpį.

Studijų programa Studijų kursas

Preliminarus tikslinių studijų vietų skaičius

Aprangos dizainas I 1
Šukuosenų dizainas I 1
Populiarioji muzika I 2

TIKSLINĖS VIETOS KONKREČIŲ DARBDAVIŲ UŽSAKYMU

Tikslines studijų vietas Lietuvių gestų kalbos vertimo, Vaikystės pedagogikos studijų programose laimėję stojantieji:

  • pasirašys trišales sutartis (su būsimais darbdaviais ir Kolegija) ir studijų sutartį;
  • studijuos nemokamai visą studijų laikotarpį;
  • baigę studijas turės darbo vietą ne trumpiau kaip 3 metus.

 

Studijų programa Studijų kursas Preliminarus tikslinių studijų vietų skaičius Studijų programos vykdyme ketinimo dalyvauti protokolus pasirašęs darbdavys
Vaikystės pedagogika I 11 Vilniaus Salininkų lopšelis – darželis
Vilniaus lopšelis – darželis „Šypsena“
Vilniaus Žaliakalnio darželis – mokykla
Vilniaus lopšelis – darželis „Žirniukas“
Vilniaus lopšelis – darželis „Spygliukas“
Vilniaus lopšelis – darželis „Ramunėlė“
Vilniaus lopšelis – darželis „Zylutė“
Vilniaus lopšelis – darželis „Lazdynėlis“
VšĮ „Klaužada“
UAB „Vaikystės sodas
II 1 VŠĮ vaikų darželis „Namelis medyje“
Lietuvių gestų kalbos vertimas I 17 Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centras
Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras
Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras
Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras
Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras

KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ?

Stojantieji, norintys pretenduoti į tiksliniu būdu finansuojamas pirmo kurso studijų vietas, pagrindinio priėmimo metu (birželio 1 d. – liepos 19 d. 12 val.) arba antrojo etapo prašymų koregavimo metu (liepos 29 d. 16 val. – liepos  31 d. 17 val.) turi užpildyti tikslinio finansavimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje. Į prašymą galima įterpti iki 2 pageidavimų iš sąrašo programų, kurioms yra skirtos valstybės tikslinio finansavimo vietos.

sauktuksKaip užpildyti prašymą rasite http://lamabpo.lt/turinys/pagalba-pildant-pra%C5%A1ym%C4%85

KANDIDATŲ ATRANKA

Po bendrojo priėmimo pagrindinio priėmimo antro etapo pabaigos stojantieji, kuriuos sudomins tikslinės pirmam kursui skirtos vietos, rugpjūčio 4-5 d. bus kviečiami į susitikimus su atrankos komisijomis. Apie tai stojantieji bus informuoti asmeniškai.

Pretenduoti į antro kurso studentams skirtą tikslinio finansavimo vietą gali studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje ir neturintys akademinių skolų. Prašymus Pedagogikos fakulteto dekanams studentai teikia iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Informacija teikiama tel. (8 5) 210 5006, el.p. priemimas@viko.lt