Piešimo ir kompozicijos parengiamųjų kursų aprašas

PIEŠIMO IR KOMPOZICIJOS PARENGIAMŲJŲ KURSŲ APRAŠAS

Anotacija
Piešimo užsiėmimai skirti mokytis komponuoti, analizuoti ir suvokti formos sandarą, jos struktūrą ir konstruktyviai vaizduoti geometrinius kūnus, įsisavinti piešimo priemones, perspektyvą, šviesotamsą, perteikti medžiagiškumą, supažindinti su tonų ir pustonių gradacija, jų įtaka piešiniui.

Kompozicijos mokymuose analizuojamas elementų komponavimo procesas, kuris suformuoja  stilistinį vieningumą, spalvinį bendrumą (koloritą) t.y. kompozicijos visumą. Aptariami  paprasčiausi komponavimo raiškos elementai: taškas, linija, dėmė ir praktinis jų taikymas kompozicijoje. Įsisavinamos kompozicijos harmonizavimo priemonės: simetrija, asimetrija, statika, dinamika, kontrastas ir niuansas, spalva, šviesa, tekstūra, faktūra, proporcijos, optinės iliuzijos, ritmas, stilizacija atliekant praktines temines kompozicijos užduotis.

Turinys ir apimtis
Temų pavadinimai Kontaktinio darbo valandų skaičius Savarankiškas darbas
Praktikumai Konsultacijos Visas

kontaktinis

darbas

1. Piešimas:

–   Geometrinio kūno komponavimas apibrėžtame formate.

–   Proporcijų nustatymas matuojant   pieštuku.

–   Linijinis briaunainių konstravimas ir perspektyva.

3,5 0,5 4 4
2.Apvalių geometrinių kūnų linijinis konstravimas ir perspektyva. 3,5 0,5 4 4
3.Dviejų geometrinių kūnų komponavimas ir proporcijų santykio nustatymas, štrichas. 3,5 0,5 4 4
4.Geometrinių kūnų natiurmorto štrichavimas, perteikiant šviesotamsą ir refleksus. 3,5 0,5 4 4
5.Kelių daiktų natiurmorto piešimas išgaunant  kūnų medžiagiškumą. 3,5 0,5 4 4
6.Įgytų įgūdžių tobulinimas. 3,5 0,5 4
7. Kompozicija:

–   Komponavimo raiškos elementų naudojimas teminėje kompozicijoje.

–   Achromatinė kompozicija.

3,5 0,5 4 4
8. Šiltos ir šaltos spalvos. Spalvinis niuansas teminėje kompozicijoje. 3,5 0,5 4 4
9. Spalvų ir formų kontrastas teminėje kompozicijoje 3,5 0,5 4 4
10. Ritminė kompozicija naudojant spalvų, formų, linijų ritmą. 3,5 0,5 4 4
11. Teminė kompoziciją naudojant mišrią techniką. 3,5 0,5 4 4
12. Laisva tema panaudojant įgytus įgūdžius. 4 4
Iš viso 42,5 5,5 48 40
Studijoms rekomenduojamos literatūros sąrašas
Autorius Pavadinimas Leidimo vieta ir leidykla ar internetinė nuoroda Leidimo metai ISBN Vnt. skaičius kolegijos bibliotekoje
Privaloma literatūra
Alvydas Jonaitis Kompozicija 2D-3D UAB „BALTOprint“, Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius 2013 978-609-8090-22-2 nėra
Alvydas Jonaitis Spalvotyra VšĮ „ Terra Publica“, Tilžės g. 18, Kaunas 2009 978-9955-652-38-0 nėra