Likusios laisvos vietos Vilniaus kolegijoje papildomam priėmimui

LIKUSIOS LAISVOS VIETOS VILNIAUS KOLEGIJOJE
PAPILDOMAM PRIĖMIMUI
2015-08-07

Studijų programa Studijų forma Planuojama priimti į vf+vnf vietas Planuojama priimti į studijų formas
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
Elektronikos technika NL 25 17
NL (S) 8
Elektroninio verslo technologijos NL 4 4
Informacijos sistemos NL 15 7
NL (S) 8
Išmaniųjų įrenginių technologijos NL 2 2
Kompiuterių technika NL 32 25
NL (S) 7
Programų sistemos NL 6 4
NL (S) 2
Programų sistemos (studijos anglų kalba) NL 14 14
Telekomunikacijos NL 18 10
NL (S) 8
EKONOMIKOS FAKULTETAS
Bankininkystė (galimybė studijuoti ir anglų kalba) NL

36

19

I 17
Buhalterinė apskaita NL

35

16

I 19
Finansai NL

11

2

I 9
Investicijos ir draudimas NL

26

9

I 17
Verslo ekonomika (galimybė studijuoti ir anglų kalba) NL 9 2
I 7
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
Įstaigų administravimas NL

22

12

I 10
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (studijos anglų kalba) NL 14 14
Reklamos vadyba NL

35

15

NL (V) 20
Tarptautinė prekyba NL

40

21

I 19
Turizmo vadyba NL

42

18

NL (V)

24

Turizmo vadyba (studijos anglų kalba) NL

10

10

Tarptautinis verslas NL 17

2

I 15
Tarptautinis verslas (studijos anglų kalba) NL

5

5

Viešbučių ir restoranų verslas NL

21

16

I

5

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS
Bendrosios praktikos slauga NL

14

14

Biomedicininė diagnostika NL

8

8

Ergoterapija NL

4

4

Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija NL

5

5

Kineziterapija NL

2

2

Dietetika NL

5

5

AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Agroverslo technologijos NL

8

2

I 6
Cheminė analizė NL 1 1
Kraštovaizdžio dizainas NL

16

8

I 8
Maisto technologija NL

11

5

I 6
Veterinarija NL 10 10
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
Lietuvių gestų kalbos vertimas NL 15 15
Pradinio ugdymo pedagogika* NL 23 17
I 6
Socialinė pedagogika (galimybė studijuoti ir anglų kalba)* NL

29

14

I 15
Vaikystės pedagogika* NL 21 15
I 6
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Aprangos technologijos ir verslas NL

4

4

Aprangos dizainas NL

6 (tik vnf)

6 (tik vnf)

Įvaizdžio dizainas NL

8 (tik vnf)

8 (tik vnf)

Šukuosenų dizainas NL

3 (tik vnf)

3 (tik vnf)

Muzikinis teatras NL

0

0

Populiarioji muzika NL

0

0

Šokio pedagogika** NL

9

9

Kultūrinės veiklos vadyba NL

52

23

NL (S) 29

Sutartiniai žymėjimai:

NL – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis.
NL (S) – nuolatinės studijos, organizuojamos sesijomis.
NL (V) – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis vakarais ir šeštadieniais.
I – ištęstinės studijos, kurios gali būti vykdomos sesijomis, vakarais ir pan.

VF – valstybės finansuojamos studijos;
VNF – sutinkančiųjų mokėti visą studijų kainą studijos (valstybės nefinansuojamos studijos).

* – į Pradinio ugdymo pedagogikos, Socialinės pedagogikos, Vaikystės pedagogikos studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas gali pretenduoti stojantieji, išlaikė motyvacijos įvertinimą. Motyvacijos vertinimas vyks rugpjūčio 8 d. Lietuvos edukologijos universitete. Jam registruotis reikia pildant prašymą www.lamabpo.lt tinklalapyje esančioje informacinėje sistemoje.

**– į Šokio pedagogikos studijų programą gali pretenduoti stojantieji, pagrindinio priėmimo etapo metu išlaikę stojamąjį muzikinių ir šokio gebėjimų egzaminą.