Vilniaus kolegijos taryba skelbia viešą konkursą eiti VILNIAUS KOLEGIJOS direktoriaus pareigas penkerių metų kadencijai.

Reikalavimai kandidatams:

  1. mokslo laipsnis;
  2. nepriekaištinga reputacija;
  3. ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje ir ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtis;
  4. puikiai mokėti valstybinę kalbą ir komunikuoti anglų kalba ne žemesniu nei B2 lygiu (kitų kalbų mokėjimas būtų privalumas);
  5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais aukštojo mokslo institucijų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, mokslo ir studijų sistemos sandarą.

Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą Kolegijos tarybos pirmininko vardu dalyvauti viešame konkurse pagal Kolegijos tarybos patvirtintą formą (Vilniaus kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo 1 priedas);
  2. kandidato į Vilniaus kolegijos direktorius duomenų anketą, užpildytą pagal Kolegijos tarybos patvirtintą formą (Vilniaus kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo 2 priedas);
  3. kandidato asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, suteiktą mokslo laipsnį patvirtinantį dokumentą bei šių dokumentų kopijas;
  4. kandidato pedagoginę ir vadovaujamo darbo patirtį bei anglų kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  5. Kandidato veiklos programą artimiausiems 5 (penkeriems) metams (apimtis – iki 3 psl. A4 formatu).

Dokumentai priimami ir registruojami nuo 2018 m. kovo 5 d. iki 2018 m. balandžio 6 d. įskaitytinai, kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 12 val. Vilniaus kolegijos centriniuose rūmuose, Saltoniškių g. 58, Kanceliarijoje (302 kab.).

Išsamesnė informacija apie organizuojamą viešą konkursą teikiama darbo dienomis 9–16 val. tel.  (8 5) 219 1600  arba el. paštu viko@viko.lt.

Vilniaus kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašas