Zitutė Strazdienė

2012060101Taip jau susiklostė, kad Vilniaus kolegiją baigiau net keturis kartus. 1998 metais baigusi dar tuometinę Aukštesniąją medicinos mokyklą gavau medicinos sesers diplomą. Tais pačiais metais vėl įstojau į minėtą mokyklą studijuoti naujos patrauklios kineziterapeuto padejėjos specialybės. Studijas baigiau 2001 metais. Dar vėliau, 2003 metais, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete baigiau kineziterapijos studijų programą, o 2004 metais – bendrosios praktikos slaugos studijų programą.
Tikslą studijuoti slaugą turėjau nuo mažens – visada sakydavau, kad būsiu seselė. Man tapus abituriente nekilo abejonių, kur stoti mokytis. Tad drąsiai rinkausi studijas Aukštesniojoje medicinos mokykloje. Studijų metu visad buvau žingeidi, bet, aišku, įdomiausia buvo praktika. Besimokydama Kolegijoje išsiugdžiau atsakomybės, pareigingumo jausmą, supratau, ką reiškia gebėti tinkamai bendradarbiauti su kolegomis, dirbti komandinį darbą ir siekti bendrų tikslų.
Manau, kad abi mano įgytos specialybės turėjo įtakos, jog gaučiau darbą reabilitacijos srityje, o vėliau užimčiau ir aukštesnes pareigas. Netrukus po Kolegijos baigimo, 2001 metais, įsidarbinau kineziterapeuto padejėja sanatorijoje „Pušyno kelias“. Dirbau hidroterapijos srityje, o vėliau gavau pasiūlymą dirbti medicinos seserimi. Po išlyginamųjų kineziterapijos bei slaugos studijų tapau kineziterapeute ir bendrosios praktikos slaugytoja. 2004 metais gavau pasiūlymą dirbti vyr. slaugytoja vaikų skyriuje, kur sėkmingai dirbu iki šiol.
Iki šiol puikiai atsimenu tikrai nemažai savo dėstytojų. Dalykiniais klausimais ir šiandien tenka bendrauti su Sveikatos priežiūros fakulteto katedrų vedėjomis.
Noriu patarti esamiems studentams, kad nebijotų iššūkių, išbandytų naujoves, kad semtųsi informacijos, patirties, lavintų įgūdžius praktikų metu, maloniai bendrautų su pacientais. Mane visuomet žavi studentai, kurie praktikų metu yra žingeidūs, smalsūs, drąsūs. Ir dar vienas patarimas – diplomatija! Tai labai svarbu bendraujant su kolegomis bei pacientais.