Ieva Čirbaitė

20120222162004 m. įstojau į Vilniaus kolegiją, pasirinkusi gestų kalbos studijų programą. Šis mano žingsnis buvo apgalvotas, nes dar būdama vienuoliktokė jau žinojau, kur žadu stoti. Puiki Vilniaus kolegijos atmosfera, jauni ir energingi dėstytojai, nauji mokymo ir mokymosi metodai, šiltas dėstytojų bei studentų bendravimas ir bendradarbiavimas, puikiai organizuotos praktikos, kokybiškos gestų kalbos studijos tik patvirtino, kad pasirinkau teisingą kelią.
Treji studijų metai pralėkė nepastebimai. Buvau pažangi, stropi, atsakinga, aktyvi studentė. Todėl manau, kad šios priežastys ir lėmė, jog studijuodama antrame kurse vieno iš specialybės dėstytojų buvau pakviesta prisidėti prie lietuvių gestų kalbos žodyno rengimo. Nedvejodama sutikau. Esu dėkinga dėstytojams už palaikymą, paskatinimą, už tai, kad patikėjo manimi ir mano gebėjimais.
Baigusi Vilniaus kolegiją jau turėjau nuolatinį darbą, glaudžiai susijusį su įgyta profesija. Tais pačiais metais, kai baigiau Kolegiją, buvau pakviesta dirbti pagal specialybę.
Šiuo metu vadovauju Gestotyros ir metodinių priemonių rengimo skyriui (Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre) bei mokau gestų kalbos būsimuosius lietuvių gestų kalbos vertėjus.
Esu dėkinga Vilniaus kolegijai už tai, kad atvėrė duris į pasaulį. Studijos pakeitė mano gyvenimą iš esmės: suformavo mano pasaulėžiūrą, išmokė ,,amato‘‘, paskatino siekti savo tikslų ir išmokė pasitikėti savo jėgomis.