Darius Kazakevičius

2013100304Baigdamas vidurinę mokyklą, nusprendžiau savo profesinę ateitį susieti su apskaita. Sėkmingai įstojau į Vilniaus kolegiją. Studijavau Ekonomikos fakultete buhalterinę apskaitą. Studijas baigiau 2006 m.
Kadangi jutau didelį potraukį buhalterinei apskaitai, daug savarankiškai dirbau siekdamas įgauti teorinių žinių. Baigęs du kursus, įsidarbinau apskaitos ir audito įmonėje. Darbas šioje įmonėje davė milžinišką praktinę, o kartu ir gyvenimišką patirtį. Trečiame kurse pradėjau dirbti UAB „Main Financial Solution“ ir derinti darbą su mokslais. Šioje įmonėje dirbu iki šiol. Už puikų praktinį parengimą esu dėkingas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytojams.
Po studijų Vilniaus kolegijoje, tęsiau mokslus Vilniaus universitete. Dar studijuodamas universitete pastebėjau, kad studentai iš Vilniaus kolegijos vertinami teigiamai, daug dalykų buvo užskaitoma, net neprašant buhalterinės apskaitos studijų programos dalykų aprašų. Neabejoju, kad studijos Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete teigiamai vertinamos ir akademinėje bendruomenėje.
Buhalterinių profesinių žinių pagrindą man suteikė Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytojai. Iš savo asmeninės patirties galiu drąsiai teigti – studijos Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete yra puiki galimybė įgyti profesinio bakalauro laipsnį, kuris vertinamas ne vien darbdavių, bet ir kitų mokymo įstaigų.
Esamiems ir būsimiems Vilniaus kolegijos studentams norėčiau priminti, kad viskas priklauso nuo Jūsų pačių norų ir lūkesčių.