Danutė Petruškevičienė

20130516022009 m. baigiau Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete Finansų studijų programą ištęstine studijų forma ir įgijau finansų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Studijuodama supratau mokymosi visą gyvenimą svarbą. Studijos Kolegijoje, kad ir vyresniame amžiuje, buvo tikrai naudingos. Ne tik pagilinau žinias, įgijau naujų kompetencijų, bet ir atradau save iš naujo. Taip pat įvyko pasikeitimų mano darbinėje veikloje – pradėjau dirbti įstaigos vyriausiaja buhaltere. Darbe jaučiuosi tvirtai, nes Kolegija davė pakankamai žinių.
Dažnai prisimenu daugelį Ekonomikos fakulteto dėstytojų, kurie, mano supratimu, yra puikūs savo dalyko žinovai, geri pedagogai, nuostabūs žmonės. Visą studijų laiką vyravo draugiška atmosfera ir šilti tarpusavio santykiai. Ačiū visiems ir kuo nuoširdžiausiai linkiu sėkmės visai šio fakulteto akademinei bendruomenei.