Ilona Mezenceva

20120508011985 m. įstojau mokytis į Buivydiškių technikumą (dabartinį Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetą). Baigusi tapau diplomuota veterinarijos felčere.
Su didžiausia pagarba ir meile prisimenu savo dėstytojus ir buvusią auklėtoją. Tai pedagogai, kurie mus mokė nuoširdžiai ir teisingai. Tai, ko išmokau technikume, iki šiol praverčia dirbant. Dar ir dabar puikiai prisimenu atmintinai iškaltą anatomijos kursą. Didžiuojuosi, kad baigiau minėtą mokslo įstaigą.
Toliau studijas tęsiu Lietuvos veterinarijos akademijoje. Šiuo metu esu Beglobių gyvūnų organizacijos „SOS gyvūnai“ vadovė.
Žinau, kad daugelio mano dėstytojų nėra tarp gyvųjų. Lenkiu galvą prieš juos ir miniu tik geru žodžiu.
Manau, kad ne vienas mano grupės draugas panašiai atsilieptų apie prabėgusias studijas, nes daugelis pasuko įgytos specialybės keliu ir sėkmingai dirba.