Priėmimas 2024 m.

Stojančiųjų į Vilniaus kolegiją 2022 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas

Studijų kryptis, krypčių arba studijų programų grupė Konkursiniai dalykai*
pagrindinis (pirmasis) dalykas antrasis dalykas
INFORMATIKOS MOKSLAI (B)
B02 informacijos sistemos

B03 programų sistemos

matematika informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija
FIZINIAI MOKSLAI (C)
C01 chemija chemija matematika arba biologija, arba fizika, arba informacinės technologijos, arba geografija
INŽINERIJOS MOKSLAI (E)
E09 elektronikos inžinerija

E03 aplinkos inžinerija

matematika fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija
TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI (F)
F02 polimerų ir tekstilės technologijos

F06 maisto technologijos

matematika chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija
SVEIKATOS MOKSLAI (G)
G07 mityba

G08 slauga ir akušerija

G10 kosmetologija

G06 reabilitacija

biologija chemija arba matematika, arba fizika
G09 medicinos technologijos chemija arba matematika, arba informacinės technologijos arba fizika
VETERINARIJOS MOKSLAI (H)
H01 veterinarija biologija chemija arba matematika, arba informacinės technologijos arba fizika
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI (I)
I01 žemės ūkis biologija chemija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija
SOCIALINIAI MOKSLAI (J)
J01 ekonomika matematika istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba
J04 socialinis darbas istorija matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba
J10 komunikacija lietuvių kalba ir literatūra istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA (L)
L01 verslas

L02 vadyba

L03 finansai

L04 apskaita

L05 rinkodara

matematika istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba
UGDYMO MOKSLAI (M)
M01 pedagogika lietuvių kalba ir literatūra matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos, arba geografija
M01 pedagogika (meno dalyko) stojamasis egzaminas
HUMANITARINIAI MOKSLAI (N)
N05 vertimas lietuvių kalba ir literatūra istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba
MENAI (P)
P02 dizainas

P04 teatras

P03 muzika

stojamasis egzaminas
SPORTAS (R)**
R02 laisvalaikio sportas sporto pasiekimai biologija arba matematika, arba geografija, arba užsienio kalba, arba chemija, arba informacinės technologijos

* – konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimai** – priėmimas bus vykdomas, įregistravus studijų programą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki studentų priėmimo pradžios.