Priėmimas 2021 m.


Karantino laikotarpiu stojančiuosius konsultuojame nuotoliniu būdu.

Telefonais: +370 615 67289; +370 685 65603; +370 616 83855

El. paštu priemimas@viko.lt

Teams kanale darbo dienomis nuo 10 val. iki 15 val. paspaudus nuorodą.


Prašymo studijuoti pildymas

Pagalba pildant prašymą. Vaizdo klipas

Studentų priėmimo 2021 m. procedūros ir datos*

Pagrindinis priėmimas Prašymų priimti studijuoti į Kolegiją registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2021-06-01 – 2021-08-05 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2021-08-09 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Kolegijoje 2021-08-10 8 val. – 2021-08-12 15 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2021-08-09 15 val. – 2021-08-12
Papildomas priėmimas Prašymų priimti studijuoti į Kolegiją teikimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2021-08-13 – 2021-08-16
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2021-08-20 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Kolegijoje 2021-08-21 8 val. – 2021-08-23 15 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2021-08-20 15 val. – 2021-08-23
Institucinis priėmimas Prašymų priimti studijuoti į Kolegiją registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų pateikimas

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Kolegijos fakultetuose

2021-08-25 – 2021-08-31
Stojamųjų egzaminų sesija
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija Vykdomi stojamieji egzaminai 2021-06-25 – 2021-07-09
Rezultatų paskelbimas Iki 2021-07-12
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas Vykdomas motyvacijos įvertinimas 2021-06-08 – 2021-08-03
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (pateikusiems prašymus papildomo priėmimo metu arba dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Vykdomi stojamieji egzaminai 2021-08-16
Rezultatų paskelbimas 2021-08-17
Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas (pateikusiems prašymus papildomo priėmimo metu arba dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Vykdomas motyvacijos įvertinimas 2021-08-14 – 2021-08-16

 

* – dėl ypatingų aplinkybių datos gali kisti, informacija apie galimus pokyčius teikiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt ir Kolegijos tinklapyje www.viko.lt

____________________________________________________

Konkursinio balo sandara

Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į Vilniaus kolegiją

Papildomi balai, stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas

Studijų programų sąrašas

Konkursinio balo skaičiuoklė

Metinė studijų kaina 2021


Motyvacijos įvertinimas į pedagogikos studijas

Stojantiesiems į Pradinio ugdymo pedagogiką, Vaikystės pedagogiką ir Šokio pedagogiką yra privalomas motyvacijos įvertinimas.
Motyvacijos vertinimo kriterijus ir bendrąją informaciją apie motyvacijos vertinimą galite rasti čia.


Stojamieji egzaminai į menus ir meno (šokio) pedagogiką

Stojantiesiems į Įvaizdžio dizainą, Mados dizainą, Muzikinį teatrą, Populiariąją muziką, Šokio pedagogiką yra privalomas stojamasis egzaminas. Stojamojo egzamino vertinimo kriterijus ir bendrąją informaciją apie stojamąjį egzaminą galite rasti čia.

Parengiamieji kursai.


2021 metų priėmimo taisyklės