Priėmimas 2021 m.

STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS KOLEGIJĄ 2021 METAIS KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS SĄRAŠAS

Studijų kryptis, krypčių arba studijų programų grupė Konkursiniai dalykai*
pagrindinis (pirmasis) dalykas antrasis dalykas
INFORMATIKOS MOKSLAI (B)
B02 informacijos sistemos, B03 programų sistemos matematika informacinės technologijos arba fizika
FIZINIAI MOKSLAI (C)
C01 chemija chemija matematika arba biologija, arba fizika
INŽINERIJOS MOKSLAI (E)
E09 elektronikos inžinerija matematika fizika arba chemija, arba informacinės technologijos
E03 aplinkos inžinerija chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos
TechnologijŲ mokslAI (F)
F02 polimerų ir tekstilės technologijos matematika chemija arba fizika, arba informacinės technologijos
F06 maisto technologijos chemija arba biologija, arba fizika
SVEIKATOS MOKSLAI (G)
G07 mityba, G08 slauga ir akušerija, G10 kosmetologija biologija chemija arba matematika, arba informacinės technologijos
G06 reabilitacija, G09 medicinos technologijos chemija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba fizika
VETERINARIJOS MOKSLAI (H)
H01 veterinarija biologija chemija arba matematika
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI (I)
I01 žemės ūkis biologija chemija arba matematika, arba informacinės technologijos
SOCIALINIAI MOKSLAI (J)
J01 ekonomika matematika istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba
J04 socialinis darbas istorija matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba
J10 komunikacija lietuvių kalba ir literatūra istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA (L)
L01 verslas, L02 vadyba, L03 finansai, L04 apskaita, L05 rinkodara matematika istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba
UGDYMO MOKSLAI (M)
M01 pedagogika lietuvių kalba ir literatūra matematika arba informacinės technologijos
M01 pedagogika (meno dalyko) stojamasis egzaminas
HUMANITARINIAI MOKSLAI (N)
N05 vertimas lietuvių kalba ir literatūra istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos
MENAI (P)
P02 dizainas, P04 teatras stojamasis egzaminas
P03 muzika
SPORTAS (R)
R02 laisvalaikio sportas biologija arba matematika, arba užsienio kalba

* – konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimai.____________________________________________________________________