Muzikinio teatro studijų programos egzaminų maratonas atskleidė studentų jaunatvišką maksimalizmą 

2022-06-27

Birželio mėnuo – intensyvus ir susikaupimo reikalaujantis laikas Scenos meno katedroje tiek studentams, tiek juos kuruojantiems dėstytojams. Studijų metu įgytomis profesinėmis vaidybos, vokalo, šokio kompetencijomis dalinosi Muzikinio teatro studijų programos MZ21, MZ20, MZ19 grupių studentai. Egzaminai buvo organizuojami atviri ir vieši visiems, norintiems stebėti studentų augimą ir jaunatvišką maksimalizmą atliekant dėstytojų suformuotas užduotis.

Pagrindiniai iššūkiai, kurie laukia Muzikinio teatro specialybės atstovų – valdyti ir demonstruoti pagrindinius meninės raiškos instrumentus: balsą, aktorinę techniką bei kūną vienu metu atliekant muzikines, aktorines ir choreografines užduotis, susijusias su konkrečiu meniniu kontekstu. Šias kompetencijas puikiai pavyko pademonstruoti MZ20 gr. studentams Klasikinio džiazo šokio (lektorius M. Levin), Sceninės praktikos ir miuziklo studijos (lektoriai: P. Butkus, J. Bareikis, E. Kančauskaitė) ir Vaidybos (lektorius J. Bareikis) dalykų egzaminų metu. O viešame MZ20 ir MZ19 grupių studentų Miuziklinio ansamblinio dainavimo egzamine (lektorius A. Rubežius) studentai pademonstravo, kaip sąveikauja su kitais atlikėjais solistai ir ansamblio nariai.

Birželio 7 d. įvyko viešas MZ19 gr. Vaidybos dalyko egzaminas, kurio metu buvo pristatytos ištraukos iš prancūzų autoriaus Pierre`as Carlet de Chamblain de Marvaux komiškos pjesės „Dvigubas nepastovumas“. Studentai patys pagamino vaidybines dekoracijas, į pjesės pasirodymo veiksmą išradingai naudodami įpynė lietuvių liaudies instrumentus. Kolektyvinis darbas parodė, kad keliami uždaviniai ir bendra kūrybinė veikla yra naudinga visiems (dėstytojai A. Bialobžeskis, J. Vilūnaitė).

Tą pačią dieną solinio dainavimo egzaminą laikė MZ20 ir MZ21 grupių studentai, kuris patvirtino, kad mokymo procesas buvo vykdomas nuosekliai, kryptingai kiekvienam studentui, o tai davė puikius dėstomo dalyko rezultatus. Pats egzaminas, virtęs koncertu, suteikė abipusį džiaugsmą studentams ir dėstytojams. Muzikinio teatro studijų programos Solinio dainavimo dėstytojai Dalia Babilaitė-Abarė, Algirdas Bagdonavičius, Eglė Juozapaitienė ir Audrius Rubežius.

Birželio 14 d. įvyko viešas MZ19 gr. vokalo, vaidybos praktikos ir miuziklo studijos egzaminas, kurio metu buvo rodomas diplominio darbo projektas – miuziklas „Hadstown“ (premjera numatoma 2023 metų sausio mėnesį, dėstytojai: Povilas Butkus, Tomas Kizelis, Eglė Kančauskaitė), o birželio 15 d. visi buvo kviečiami sudalyvauti atvirame vaidybos egzamine, kurio metu vaidybinius etiudus pagal parinktus meno kūrinius suvaidino MZ21 gr. studentai (dėstytojai: Gabrielia Kuodytė, Vytautas Rašimas).

Dalinamės egzaminų akimirkomis, o studentams linkime neišblėstančios motyvacijos ir toliau siekti pačių geriausių rezultatų profesiniame kelyje.