Direktoratas

Direktoratas yra kolegijos direktoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija, svarstanti ir sprendžianti einamuosius akademinius, organizacinius, ūkinius ir kitus klausimus.

Direktorato pirmininkas
dr. Gintautas Bražiūnas – Vilniaus kolegijos direktorius

Direktorato nariai
dr. Žymantė Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;
Andriejus Sadauskis, direktoriaus pavaduotojas ekonomikai;
Vytautas Lauciūnas, direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir infrastruktūrai;
dr. Romanas Tumasonis, Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas;
Asta Pikelienė, Ekonomikos fakulteto dekanė;
Danutė Rasimavičienė, Verslo vadybos fakulteto dekanė;
Birutė Gostevičienė, Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė;
dr. Nijole Liepienė, Agrotechnologijų fakulteto dekanė;
Vaiva Juškienė, Pedagogikos fakulteto dekanė;
dr. Birutė Žygaitienė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė;
Rita Liepuonienė, Studijų tarnybos vadovė;
Laima Miežienė, Kokybės valdymo skyriaus vedėja;
Vaidas Liubinas, Kompiuterių centro vadovas;
dr. Erika Kubilienė, Mokslo skyriaus vedėja;
Jolanta Preidienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja;
Jurgita Lesevičienė, Ryšių su visuomene skyriaus vedėja;
Sigita Mačionienė, l e. Personalo skyriaus vedėjo pareigas;
Vida Sušinskienė, Bibliotekos vadovė.