Direktoratas

Direktoratas yra kolegijos direktoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija, svarstanti ir sprendžianti einamuosius akademinius, organizacinius, ūkinius ir kitus klausimus.

Direktorato pirmininkas
dr. Gintautas Bražiūnas – Vilniaus kolegijos direktorius

Direktorato nariai
dr. Žymantė Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
Ana Žilėnienė, direktoriaus pavaduotoja finansams
Vytautas Lauciūnas, direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir infrastruktūrai
dr. Romanas Tumasonis, Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas
Asta Pikelienė, Ekonomikos fakulteto dekanė
Danutė Rasimavičienė, Verslo vadybos fakulteto dekanė
Birutė Gostevičienė, Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė
dr. Nijole Liepienė, Agrotechnologijų fakulteto dekanė
Vaiva Juškienė, Pedagogikos fakulteto dekanė
dr. Birutė Žygaitienė, Menų fakulteto dekanė
Rita Liepuonienė, Studijų tarnybos vadovė
Laima Miežienė, Kokybės valdymo skyriaus vedėja
Vaidas Liubinas, Kompiuterių centro vadovas
dr. Erika Kubilienė, Mokslo skyriaus vedėja
Jolanta Preidienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Jurgita Lesevičienė, Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Jurgita Kazlauskienė, Personalo skyriaus vedėja
Vida Sušinskienė, Bibliotekos vadovė