Akademinės etikos komitetas

AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

Akademinės etikos komiteto pirmininkas – dr. Viktor Kozlovskij
el. paštas  v.kozlovskij@vvf.viko.lt

Nariai:
1. Aistė Stirnaitė, EKF studentė;
2. Raminta Kalvaitienė, MTF lektorė;
3. Vida Kojalienė, SPF lektorė;
4. Dr. Andžej Lučun, EIF docentas;
5. Marytė Mikelionienė, PDF lektorė;
6. Nijolė Ružienė, ATF lektorė;
7. Dr. Viktor Kozlovskij, VVF lektorius;
8. Girmantė Stakėnaitė, SPF studentė;
9. Danguolė Ignatavičiūtė, EKF lektorė.