Akademinės etikos komitetas

AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

Klausimus susijus su akademine etika galite pateikti  el. paštu: rastine@viko.lt

Akademinės etikos komiteto pirmininkas –  dr. Mindaugas Liogys

Nariai:

  1. Nomeda Sindaravičienė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja, lektorė;
  2. Daiva Treznevičiūtė, Sveikatos priežiūros fakulteto Studijų skyriaus vedėja, Slaugos katedros lektorė;
  3. Dr. Mindaugas Liogys, Elektronikos ir informatikos fakulteto Programinės įrangos katedros vedėjas, docentas;
  4. Rima Bačiulytė, Pedagogikos fakulteto Praktikų organizavimo skyriaus vedėja, lektorė;
  5. Nijolė Ružienė, Agrotechnologijų fakulteto Mokslo taikomosios laboratorijos vedėja, Erasmus+ koordinatorė, Chemijos katedros lektorė;
  6. Violeta Žemaitienė, Verslo vadybos fakulteto Užsienio kalbų centro lektorė;
  7. Danguolė Ignatavičiūtė, Ekonomikos fakulteto Ekonomikos katedros lektorė, Erasmus+ koordinatorė;
  8. Karolis Vasiliauskas, Ekonomikos fakulteto studentas;
  9. Liveta Alaveckaitė, Verslo vadybos fakulteto studentė.