Akademinė taryba

Akademinė taryba yra aukščiausioji kolegijos akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems kolegijos dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams.

Akademinės tarybos pirmininkė

Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė

Akademinės tarybos nariai

1. Dr. Nijolė Liepienė, ATF docentė;
2. Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė;
3. Dr. Inga Jančauskienė, ATF lektorė;
4. Dr. Birutė Žygaitienė, MTF, profesorė;
5.
6. Jolanta Mačėnienė, EIF lektorė;
7. Dr. Irma Šileikienė, EIF docentė
8. Dr. Romanas Tumasonis, EIF docentas;
9. Inga Pašiušienė, EKF lektorė;
10. Dr. Aušra Liučvaitienė, EKF docentė;
11. Gitana Mečėjienė, EKF lektorė;
12. Vaiva Juškienė, PDF, lektorė;
13. Inga Bertašienė, PDF lektorė
14. Elida Aršavskienė, PDF lektorė;
15. Birutė Gostevičienė, SPF, lektorė;
16. Dr. Ingrida Pumputienė, SPF docentė;
17. Dr. Milda Žukauskienė, SPF docentė;
18. Neringa Miniotienė, VVF lektorė;
19. Alina Katunian, VVF lektorė;
20. Nida Mačerauskienė, VVF lektorė;
21. Silvija Grušnienė, MTF lektorė;
22. Dovilė Ežerskytė, VVF studentė;
23. Evelina Januškevič, EKF studentė;
24. Rugilė Stonkutė, EIF studentė;
25. Monika Augustytė, SPF studentė;
26. Mindaugas Rutalė, ATF studentas;
27. Lukrecija Uselytė, PDF studentė;
28. Vesta Makulavičiūtė, MTF studentė;
29. Dr. Žymantė Jankauskienė, direktorė;
30. Rita Liepuonienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms;
31. Dr. Nijolė Zinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei.

Akademinės tarybos darbo reglamentaspdf

Akademinės tarybos 2020 m. ataskaita pdf

Akademinės tarybos 2019 m. ataskaita pdf

Akademinės tarybos 2018 m. ataskaitapdf

 

Akademinės tarybos komisijos

STUDIJŲ KOMISIJA

STUDIJŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTASpdf
Studijų komisijos pirmininkė – Elida Aršavskienė

Nariai:

 1. Elida Aršavskienė, PDF lektorė;
 2. Rita Liepuonienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms;
 3. Nida Mačerauskienė, VVF dekanė, lektorė;
 4. Gitana Mečėjienė, EKF lektorė;
 5. Dr. Nijolė Liepienė, ATF dekanė, docentė;
 6. Dovilė Ežerskytė, VVF studentė;
 7. Dr. Irma Šileikienė, EIF docentė;
 8. Dr. Birutė Žygaitienė, MTF dekanė, profesorė;
 9. Dr. Milda Žukauskienė, SPF docentė.

KOKYBĖS KOMISIJA

KOKYBĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS pdf
Kokybės komisijos pirmininkė – Dr. Aušra Liučvaitienė

Nariai:

 1. Silvija Grušnienė, MTF lektorė;
 2. Birutė Gostevičienė, SPF dekanė, lektorė;
 3. Vaiva Juškienė; PDF dekanė, lektorė;
 4. Dr. Aušra Liučvaitienė, EKF dekanė, docentė;
 5. Jolanta Mačėnienė, EIF lektorė;
 6. Evelina Januškevič, EKF studentė;
 7. Neringa Miniotienė VVF lektorė;
 8. Inga Jančauskienė, ATF lektorė.

Akademinės tarybos posėdžių planas

Akademinės tarybos nutarimai