Akademinė taryba

Akademinė taryba yra aukščiausioji kolegijos akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems kolegijos dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams.

Akademinės tarybos pirmininkė

Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė

Akademinės tarybos nariai

 1. Nijolė Liepienė, ATF docentė;
 2. Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė;
 3. Nijolė Ružienė, ATF lektorė;
 4. Birutė Žygaitienė, MTF, profesorė;
 5. Vita Sasnauskienė, MTF lektorė;
 6. Silvija Grušnienė, MTF lektorė;
 7. Irma Šileikienė, EIF docentė;
 8. Jolanta Mačėnienė, EIF lektorė;
 9. Romanas Tumasonis, EIF docentas;
 10. Asta Pikelienė, EKF lektorė;
 11. Aušra Liučvaitienė, EKF docentė;
 12. Gitana Mečėjienė, EKF lektorė;
 13. Vaiva Juškienė, PDF, lektorė;
 14. Valdemaras Šoblinskas, PDF lektorius:
 15. Elida Aršavskienė, PDF lektorė;
 16. Birutė Gostevičienė, SPF, lektorė;
 17. Ingrida Pumputienė, SPF docentė;
 18. Milda Žukauskienė, SPF docentė;
 19. Danutė Rasimavičienė, VVF lektorė;
 20. Alina Katunian, VVF lektorė;
 21. Nida Mačerauskienė, VVF lektorė;
 22. Mindaugas Murelis, VVF studentas;
 23. Aistė Stirnaitė, EKF studentė;
 24. Justina Baliukonytė, EIF studentė;
 25. Gabrielė Kalniškytė, PDF studentė;
 26. Reda Rutkūnaitė, ATF studentė, SA prezidentė;
 27. Domantė Parnarauskaitė, MTF studentė;
 28. Gabrielė Tumasonytė, SPF studentė;
 29. Gintautas Bražiūnas, direktorius;
 30. Žymantė Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai.

Akademinės tarybos darbo reglamentaspdf

 

Akademinės tarybos komisijos

STUDIJŲ KOMISIJA

STUDIJŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTASpdf
Studijų komisijos pirmininkė – dr. Milda Žukauskienė, SPF docentė;

Nariai:

 1. Elida Aršavskienė, PDF lektorė;
 2. Žymantė Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;
 3. Nida Mačerauskienė, VVF lektorė;
 4. Gitana Mečėjienė, EKF lektorė;
 5. Nijolė Liepienė, ATF docentė;
 6. Aistė Stirnaitė, EKF studentė.
 7. Irma Šileikienė, EIF docentė;
 8. Birutė Žygaitienė, MTF dekanė, profesorė;
 9. Milda Žukauskienė, SPF docentė.

KOKYBĖS KOMISIJA

KOKYBĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS pdf
Kokybės komisijos pirmininkas – dr.  Antoni Kozič, EIF docentas;

Nariai:

 1. Silvija Grušnienė, MTF lektorė;
 2. Birutė Gostevičienė, SPF dekanė, lektorė;
 3. Vaiva Juškienė; PDF dekanė, lektorė;
 4. Aušra Liučvaitienė, EKF docentė;
 5. Jolanta Mačėnienė, EIF lektorė;
 6. Mindaugas Murelis, VVF studentas;
 7. Danutė Rasimavičienė, VVF dekanė, lektorė;
 8. Nijolė Ružienė, ATF lektorė.

AKADEMINĖS VEIKLOS TEISINĖS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

AKADEMINĖS VEIKLOS TEISINĖS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS pdf
Akademinės veiklos teisinės priežiūros komisijos  pirmininkė – Aušrelė Masandukaitė, EKF lektorė.

Nariai:

 • Vida Kojalienė, SPF lektorė;
 • Rita Liepuonienė, Studijų tarnybos vadovė;
 • Donatas Raščius, PDF lektorius;
 • dr. Romanas Tumasonis, EIF docentas, dekanas;
 • Reda Rutkūnaitė, ATF studentė.

 

Akademinės tarybos posėdžių planas

Akademinės tarybos nutarimai