Akademinė taryba

Akademinė taryba yra aukščiausioji kolegijos akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems kolegijos dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams.

Akademinės tarybos pirmininkė

Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė

Akademinės tarybos nariai

1. Dr. Nijolė Liepienė, ATF docentė;
2. Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė;
3. Laimutė Milašienė, ATF lektorė;
4. Dr. Birutė Žygaitienė, MTF, profesorė;
5. Vita Sasnauskienė, MTF lektorė;
6. Jolanta Mačėnienė, EIF lektorė;
7. Dr. Irma Šileikienė, EIF docentė
8. Dr. Romanas Tumasonis, EIF docentas;
9. Inga Pašiušienė, EKF lektorė;
10. Dr. Aušra Liučvaitienė, EKF docentė;
11. Gitana Mečėjienė, EKF lektorė;
12. Vaiva Juškienė, PDF, lektorė;
13. Rita Ilgūnė-Martinelienė, PDF lektorė:
14. Elida Aršavskienė, PDF lektorė;
15. Birutė Gostevičienė, SPF, lektorė;
16. Dr. Ingrida Pumputienė, SPF docentė;
17. Dr. Milda Žukauskienė, SPF docentė;
18. Danutė Rasimavičienė, VVF lektorė;
19. Alina Katunian, VVF lektorė;
20. Nida Mačerauskienė, VVF lektorė;
21. Silvija Grušnienė, MTF lektorė;
22. Mindaugas Murelis, VVF studentas;
23. Aistė Stirnaitė, EKF studentė;
24. Greta Navickaitė, EIF studentė;
25. Gabrielė Kalniškytė, PDF studentė;
26. Karolina Daučionaitė, ATF studentė;
27. Deimantė Ubytė, MTF studentė;
28. Gabrielė Tumasonytė, SPF studentė;
29. Dr. Žymantė Jankauskienė, direktorė;
30. Rita Liepuonienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms;
31. Dr. Nijolė Zinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei.

Akademinės tarybos darbo reglamentaspdf

 

Akademinės tarybos komisijos

STUDIJŲ KOMISIJA

STUDIJŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTASpdf
Studijų komisijos pirmininkė – Elida Aršavskienė

Nariai:

 1. Elida Aršavskienė, PDF lektorė;
 2. Dr. Žymantė Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;
 3. Nida Mačerauskienė, VVF lektorė;
 4. Gitana Mečėjienė, EKF lektorė;
 5. Dr. Nijolė Liepienė, ATF docentė;
 6. Aistė Stirnaitė, EKF studentė.
 7. Dr. Irma Šileikienė, EIF docentė;
 8. Dr. Birutė Žygaitienė, MTF dekanė, profesorė;
 9. Dr. Milda Žukauskienė, SPF docentė.

KOKYBĖS KOMISIJA

KOKYBĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS pdf
Kokybės komisijos pirmininkė – Dr. Aušra Liučvaitienė

Nariai:

 1. Silvija Grušnienė, MTF lektorė;
 2. Birutė Gostevičienė, SPF dekanė, lektorė;
 3. Vaiva Juškienė; PDF dekanė, lektorė;
 4. Dr. Aušra Liučvaitienė, EKF docentė;
 5. Jolanta Mačėnienė, EIF lektorė;
 6. Mindaugas Murelis, VVF studentas;
 7. Danutė Rasimavičienė, VVF dekanė, lektorė;
 8. Nijolė Ružienė, ATF lektorė.

Akademinės tarybos posėdžių planas

Akademinės tarybos nutarimai