Administracijos ir aptarnavimo padaliniai

Administracija
Studijų tarnyba
Personalo skyrius
Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba
Ryšių su visuomene skyrius
Mokslo skyrius
Finansų ir apskaitos skyrius
Darbo užmokesčio skyrius
Informacinių technologijų centras
Turto priežiūros tarnyba
Viešųjų pirkimų skyrius
Karjeros centras
Biblioteka
Archyvas
Studentų atstovybė
Simulith centras
Užsienio kalbų centras
Bendrabučių valdymo skyrius