Konferencija „Aukštasis mokslas: perspektyvos ir iššūkiai“

featured_image

AUKŠTASIS MOKSLAS: PERSPEKTYVOS IR IŠŠŪKIAI
HIGHER EDUCATION: PERSPECTIVES AND CHALLENGES

International scientific-practical conference to celebrate the 15th anniversary of Vilniaus kolegija/UAS

 

PROGRAMA/PROGRAMME

VIETA/ VENUE Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas / Vilniaus kolegija/UAS  Faculty of Arts and Creative Technologies (Didlaukio street 82)
LAIKAS/DATE 2015 m. spalio 14 d. / 2015 14th of October
9.15–10.00 Registracija 2 aukšto fojė /REGISTRATION in the 2nd floor lobby
10.00–10.30

230 aud.

Sveikinimo žodis / Official welcome

Liucija Jasiukevičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė/Chief Specialist of Ministry  of Education and Science

Dr. Gintautas Bražiūnas, Vilniaus kolegijos direktorius / Rector of Vilniaus kolegija/UAS

Kolegijų direktoriai/The rectors of other UAS

PLENARINIS POSĖDIS / OPENING KEYNOTE

Moderatorė prof. Eugenija Strazdienė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė / Dean of Faculty of Arts and Creative Technologies

10.30–12.00

230 aud.

12.00–13.00 Pietų pertrauka/ Lunch
SEKCIJINIAI PRANEŠIMAI / PAPER PRESENTATIONS
1.       Studijų aplinkos pokyčiai / Changes in studies‘ environment.
Moderatorė  dr. Milda Žukauskienė, Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja/ Head of Rehabilitation Department Faculty of Health Care
13.00–14.30

230 aud.

2.       Inovacijų plėtra ūkyje ir kultūroje / Innovation development in the national economy and culture.
Moderatorė Milda Kiškytė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto lektorė/ Lecturer of Faculty of Arts and Creative Technologies
13.00–14.30

229 aud.

 

3.       Madų ir menų industrijos: perspektyvos ir profesiniai iššūkiai / Fashion and arts industry: perspectives and professional challenges.
Moderatorė dr. Rasa Bartkutė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Kultūrinės veiklos vadybos katedros vedėja/ Head of Cultural Activities Management Department, Faculty of Arts and Creative Technologies
13.00–14.30

130 aud.

 

14.30–15.00 Kavos pertrauka / Coffee break
4.       Menų integracija į akademinį ugdymą: interaktyvūs metodai / The integration of the arts into academic education: interactive methods
Moderatorė Jūratė Cravetto, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanė/Vice-Dean of Faculty of Arts and Creative Technologies
15.00–16.30

230 aud.

 • Dainuojame žaisdami ir žaidžiame dainuodami/Singing while Playing and Playing while Singing.
  Doc. Eglė Juozapaitienė, Vilniaus kolegija/UAS (Lietuva)
 • Ritmo laboratorija/Rhythm Laboratory.
  Andrej Polevikov, Vilniaus kolegija/UAS (Lietuva)
 • Saugus vaidmuo ir charizmos paieškos/Safe Role and Search of Charisma.
  Vytautas Kontrimas, Lietuvos edukologijos universitetas/ Lithuanian University of Educational Sciences (Lietuva)
16.30–17.30 Konferencijos uždarymas ir furšetas / Reception


 

STENDINIAI PRANEŠIMAI / POSTER PRESENTATIONS

 

 • Impact of global credit and financial system on the credit and financial system of countries with emerging markets.
  Dr. Olga Zolotareva, dr. Oksana Tseliak, Polessky State University (Baltarusija)
 • Competitive advantages of Bulgaria and data projects with European funding.
  Dr. Desislava Petrova, Technical University of Gabrovo, (Bulgarija)
 • Probleminio mokymosi modelio taikymas Vilniaus kolegijoje mokant/is specialybės anglų kalbos mokymosi visą gyvenimą kontekste.
  Milda Kiškytė, Vilniaus kolegija (Lietuva)
 • Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete.
  Romantė Bučienė, dr. Erstida Ulvidienė, Sigita Valentukevičienė, Vilniaus kolegija (Lietuva)
 • Į studentą orientuotas filosofijos dalyko mokymas.
  Daiva Treznevičiūtė, Vilniaus kolegija (Lietuva)
 • Investicinio portfelio optimizavimas taikant genetinį algoritmą.
  Dr. Petras Dubinskas, Vilniaus kolegija (Lietuva)
 • Darnaus vartojimo paradigma kūrybinėse industrijose.
  Saulius Jurgelėnas, Vilniaus kolegija (Lietuva)
 • Darnumo ir profesinės etikos problematika renginių organizavime.
  Dr. Rasa Bartkutė, Lina Andrašienė, Vilniaus kolegija (Lietuva)
 • Kūrybiškumas ir verslo inovacijos kūrybinėse industrijose.
  Dr. Rasa Bartkutė, Nomeda Sindaravičienė, Vilniaus kolegija (Lietuva)