Trumpai apie renginį 2015 m. kovo 25 d. Vilniaus kolegijoje Ekonomikos fakultete vyks tarptautinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2015“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir Vilniaus kolegijos 15 metų jubiliejui paminėti. Konferencijos tikslai:

§  gaivinti ir stiprinti istorinę bei pilietinę savimonę;

§  skatinti žiniomis, mokslu bei inovacijomis grįsto verslo kūrimą;

§  puoselėti vadybos bei verslininkystės kultūrą;

§  gilinti ekonomikos, verslo ir vadybos žinias, ugdyti studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą bei verslumą.

 

Svarbiausios konferencijos temų kryptys:

§  Vadybos bei ekonomikos mokslų raida;

§  Vadybininko ir verslininko paveikslas istorijos raidoje;

§  Vadybos mokslo inovacijos bei iššūkiai Lietuvoje ir pasaulyje;

§  Lietuvos ir užsienio šalių ekonomikos plėtros tendencijos;

§  Darnusis vystymasis ir besikeičianti verslo aplinka;

§  Nuosavo verslo kūrimo galimybės, ypatumai, grėsmės;

§  Verslumo ugdymas bei skatinimas;

§  Jaunimo nedarbo bei užimtumo problemos;

§  Jaunimo integracijos į darbo rinką plėtojimas.;

§  Lietuvos įmonių veiklos analizė.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.
Kvietimą ir dalyvio anketą rasite čia: lietuvių kalba, anglų kalba

Laikas 2015 m. kovo 25 d. Pradžia 10.00 val.
Vieta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Naugarduko g. 5, Vilnius
Kontaktai Ekonomikos fakulteto Studentų atstovybė, el. p. ekf@vikosa.lt
Ekonomikos katedra el. p. ekonomika@ekf.viko.lt
Renginio draugai UAB Ingstad & Co;
UAB „Lipnios etiketės“;
UAB „Vilmera“;
Lietuvos laisvosios rinkos institutas.