Trumpai apie renginį Information about conference and registration

Информация о конференции и регистрации


Konferencijos paskirtis –
suburti Lietuvos bei užsienio mokslininkus, praktikus ir kitus švietimu ir ugdymu suinteresuotus asmenis, dialogui apie kokybišką ugdymą, dalintis įžvalgomis, patirtimi, inovacijomis.

Konferencijos potemės:

  • Kokybišką ugdymo procesą užtikrinantys veiksniai: ugdymo tikslai, turinys, metodikos, proceso dalyviai ir jų sąveika.
  • Edukacinės inovacijos įtraukiojo ugdymo kontekste.
  • Novatoriško tarpinstitucinio bendradarbiavimo perspektyvų kūrimas ir įgyvendinimas.

Konferencijoje kviečiame aktyviai dalyvauti:

  • pedagogus rengiančių bendruomenių narius, siekiančius vadovautis naujausiais Lietuvos švietimo ir ugdymo dokumentais, pasaulinėmis švietimo tendencijomis;
  • ugdymo praktikus (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, pradinių klasių ir bendrojo ugdymo dalykų mokytojus, socialinius ir specialiojo ugdymo pedagogus, kitus ugdytojus);
  • neformaliojo ugdymo organizatorius ir vykdytojus;
  • kitus ugdymo ir švietimo specialistus, politikus, švietimo ir ugdymo institucijų atstovus ir vadybininkus.

Mokslinis komitetas:

Pirmininkė doc. dr. Vitalija Gražienė (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas),
prof. Carmel Borg (University of Malta),
prof. dr. James K. Daly (Seton Hall University, College of Education and Human Services),
prof. Irena Zaleskienė (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas),
doc. dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas),
lekt. Aušra Simoniukštytė (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas).

Dalyvius, norinčius rengti pranešimus (žodinius ar stendinius), registracijos formą prašytume užpildyti iki 2016 m. balandžio 4 d. (registruojantis būtina pateikti ir pranešimo anotaciją).

Apie pranešimus, atitinkančius konferencijos tikslą ir uždavinius, bus pranešta iki 2016 m. balandžio 15 d.

Klausytojų registracijos laukiame iki gegužės 10 d.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų. Jei pranešimas parengtas lietuvių ar rusų kalbomis, pristatomoji medžiaga pateikiama anglų kalba.

Pranešimų trukmė – 15–20 min.

Pagal konferencijos pranešimus parengti straipsniai, atitinkantys mokslo straipsnių reikalavimus, bus skelbiami recenzuojamame mokslo žurnale Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Leidinys referuojamas tarptautinėje duomenų bazėje Index Copernicus. Straipsniai priimami iki 2016 rugsėjo 01 d.

Konferencijos mokestis.

Konferencijos dalyvio mokestis – 10 €.  Poreikiui esant už 20 € galime atspausdinti ir stendinius pranešimus.

Konferencijos mokestį prašome pervesti iki gegužės 10 d. į sąskaitą LT767044060001472160. Atliekant mokėjimo pavedimą būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – Vardenio Pavardenio mokestis už dalyvavimą  konferencijoje  „Ugdymo kokybė: kaip jos siekti?“. Gavėjas: Vilniaus kolegija.

Iškilus klausimams, galite kreiptis į renginio organizatorius el. paštu konferencija@pdf.viko.lt.

Lauksime Jūsų konferencijoje!

Konferencijos organizatoriai

Laikas 2016 m. gegužės 20 d.
Vieta Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas. Palydovo 29, Vilnius
Programa Programą rasite čia.
Organizatorius Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas (pdf.viko.lt)
Kontaktai Kontaktinis asmuo: Asta Marčiulaitė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros administratorė.

o   El. paštas: konferencija@pdf.viko.lt

o   Telefonas.: +37067065563