Vilniaus kolegija
kviečia dalyvauti

Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje
AUKŠTASIS MOKSLAS: PERSPEKTYVOS IR IŠŠŪKIAI
Vilniaus kolegijos 15 metų veiklos sukakčiai paminėti

Konferencija rengiama Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete 2015 metų spalio 14 dieną.
Konferencijos tikslas – apžvelgti aukštojo mokslo reikšmę visuomenės vystymosi kontekste ir skatinti diskusiją šio sektoriaus patrauklumo įvairiose šalyse stiprinimo klausimais.
Konferencija vyks lietuvių, rusų, anglų kalba

Siūlomos konferencijos temos:

I. BENDROSIOS:

  • Studijų aplinkos pokyčiai
  • Edukaciniai metodai mokymosi visą gyvenimą kontekste
  • Inovacijų plėtra šalies ūkyje ir kultūroje
  • Socialiai atsakingos asmenybės ugdymas
  • Bendravimas su socialiniais partneriais: patirtis ir perspektyvos

 II. SPECIALIOS:

  • Madų ir menų industrijos: perspektyvos ir profesiniai iššūkiai.

Dalyvio anketąword su pranešimo anotacija lietuvių kalba prašom atsiųsti iki 2015 m. birželio 14 d. el paštukonferencija@viko.lt  arba užpildyti formąlnk. Apie priimtus pranešimus bus pranešta iki 2015 m. liepos 1 d.

Pagal konferencijos pranešimus parengti straipsniai, atitinkantys mokslo straipsnių reikalavimus, bus skelbiami recenzuojamame konferencijos darbų leidinyje. Straipsniai pateikiami iki rugsėjo 7 d.

Dalyvio mokestis 15 eurų.

Banko sąskaitos duomenys
Gavėjas: Vilniaus kolegija
Adresas: Saltoniškių g. 58-1, Vilnius
Įmonės kodas 111965131
Sąskaita/IBAN: LT76 7044 0600 0147 2160
BIC/SWIFT: CBVILT2X