Trumpai apie renginį Seminaras organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programos projektą „Vilniaus visuomenės ekologinės savimonės ugdymas tiriant aplinką“.

Edukacinės erdvės švietimo įstaigų aplinkoje. Žalioji edukacinė erdvė. Kraštovaizdžio ir edukacinės erdvės komponentų darna.

Ruduo Lietuvos saugomų augalų kolekcijoje. Augalų sėklos (stebėjimas, rinkimas).

Rudens atspindys floristikoje.

Laikas 2016 m. rugsėjo mėn. 28 d. (trečiadienis)

pradžia: 13.00 val.

pabaiga: 16.30 val.

Vieta Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas, Dekoratyvinių augalų mokomasis augynas
Organizatoriai Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos katedra
Registracija į seminarą ir informacija Ona Motiejūnaitė, tel. 211 2461, 8 618 63 048

Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Lektoriai dr. O. Motiejūnaitė, dr. G. Palaitytė, dr. R. Kondratienė, I. Jančauskienė, A. Rokienė, T. Čižokas