Trumpai apie renginį Seminaras organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programos projektą „Vilniaus visuomenės ekologinės savimonės ugdymas tiriant aplinką“.

Oro kokybė ir jos nustatymas bioindikaciniais metodais. Grybai ir kerpės oro kokybės indikatoriai.

Pažintis su grybų pasauliu (grybų sandara, įvairovė, mikro- ir makro- vaisiakūniai, ar galima grybauti namuose?).

Nitratų kiekio nustatymas vandenyje, daržovėse ir vaisiuose (dalyviai kviečiami atsinešti tyrimo objektų: vandens pavyzdžių, vaisių, daržovių).

Dirvos erozijos tyrimai.

Laikas 2016 m. spalio mėn. 5 d. (trečiadienis)

pradžia: 13.00 val.

pabaiga: 16.30 val.

Vieta Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas, Dekoratyvinių augalų mokomasis augynas
Organizatoriai Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos katedra
Registracija į seminarą ir informacija Ona Motiejūnaitė, tel. 211 2461, 8 618 63 048

Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Lektoriai dr. O. Motiejūnaitė, dr. G. Palaitytė, dr. R. Kondratienė, I. Jančauskienė, A. Rokienė, T. Čižokas