DĖMESIO !!! Organizuojama respublikinė chemijos studentų ir dėstytojų konferencija
Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokslinėje – praktinėje studentų ir dėstytojų konferencijoje „CHEMIJA APLINK MUS. TEORIJA IR PRAKTIKA”, kuri įvyks Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete 2015 m. balandžio 22 d. 10 val. Konferencija skirta Chemiko dienai paminėti.

STUDENTŲ IR DĖSTYTOJŲ KONFERENCIJA

CHEMIJA APLINK MUS. TEORIJA IR PRAKTIKA

Maloniai kviečiame Lietuvos kolegijų chemijos dalykus studijuojančius studentus ir dėstytojus dalyvauti konferencijoje, kuri įvyks

2015 m. balandžio 22 dieną

(trečiadienį) 10:00 val.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete

(Beržų g. 4, Buivydiškės, Vilniaus r.)

Konferencijos tikslas:

Skatinti studentus, dėstytojus ir chemijos laboratorijose dirbančius socialinius dalininkus dalintis gamtos mokslų idėjų ir technologijų naujovėmis, inicijuoti mokslines diskusijas, plėtoti mokslo tiriamąją veiklą ir taikomųjų tyrimų patirties sklaidą, nagrinėti problemas bei galimybes jai vystyti.

Konferencijos temų kryptys:

 • Cheminė analizė: vandens, oro, dirvožemio ir maisto produktų tyrimai;
 • Šiuolaikinių chemijos technologijų pasiekimai ir vystymosi tendencijos;
 • Chemijos mokslo ryšys su pasirinkta studijų programa;
 • Cheminių medžiagų poveikis žmogaus sveikatai;
 • Aplinkosaugos problemos.

Organizaciniai klausimai:

 • Konferencijos pranešimų medžiaga bus publikuota konferencijos leidinyje;
 • Pranešimų tekstas nebus papildomai redaguojamas;
 • Konferencijos pranešėjams bus įteikti pažymėjimai;
 • Apie dalyvavimą konferencijoje prašome pranešti ir pranešimą pateikti elektroniniu paštu iki 2015 m. balandžio13 d.;
 • Konferencijos darbotvarkė bus sudaryta vadovaujantis dalyvių pranešimų temomis ir išsiųsta užsiregistravusiems konferencijos dalyviams.
 • Pranešimų trukmė – iki 10 min.

Organizacinis komitetas:

Irena Čerčikienė – pirmininkė, Chemijos katedros vedėja, lektorė

Nijolė Liepienė, ATF dekanė

Dr. Inga Stankevičienė, docentė

Dalė Židonytė, lektorė

tel: 8 (5) 219 1659

e-paštas chemija@atf.viko.lt

Daugiau informacijos apie konferenciją: Kvietimas, Reikalavimai straipsniui