Vilniaus kolegijoje vyksta pirmasis partnerių susitikimas: edukacinės inovacijos rengiant veterinarijos specialistus

Vilniaus kolegija laimėjusi Erasmus+ Strateginių partnerysčių  programos projektą „Probleminio mokymo adaptacija rengiant Veterinarijos felčerius“ Nr. 2014-1-LT01-KA202-000541 gruodžio 11-12 dienomis organizuoja pirmąjį tarptautinio projekto partnerių susitikimą. Laukiama atstovų iš Rumunijos, Italijos, Bulgarijos aukštųjų mokyklų.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas turi gilias tradicijas rengti veterinarijos specialistus (fakulteto ištakos siekia 1918 m.). Norinčių studijuoti nestinga. Studentai turi puikias sąlygas atlikti praktinius užsiėmimus šalia esančioje klinikoje, tačiau naujovėmis studijų procesui tenka nuolat rūpintis.

Šiuo projektu siekiama pritaikyti probleminio mokymosi strategiją rengiant veterinarijos felčerius Vilniaus kolegijoje, taip pat sukurti inovatyvesnes metodines gaires ir išbandyti jas veterinarijos felčerių edukacijai praktiškai. Vilniaus kolegijoje veterinarijos studijos trunka 3 metus.

Pasak šio projekto vadovo Miko Balkevičiaus, probleminio mokymo privalumas lyginant su konvenciniais mokymo metodais yra tas, kad jis per palyginti trumpą laiką padeda išugdyti studentų savarankiškumą studijų procese, taip pat lavina informacinį raštingumą, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, leidžia tapti pilnaverčiu demokratinės valstybės piliečiu, kuris geba kūrybiškai spręsti asmenines, bendruomenės ar net valstybės problemas.

Didaktinių inovacijų diegimo būtinybę Lietuvos  bendrojo lavinimo ir aukštojo mokslo lygiais paskatino pastarojo dešimtmečio edukologiniai tyrimai (Šiaučiukėnienė, 2006; Targamadzė, 2010), kurie atskleidė pedagoginių profesijų darbuotojų didaktinės kompetencijos stoką.

Probleminio mokymosi strategija yra didaktinė inovacija, paplitusi Amerikoje, Kanadoje, Australijoje,  Beneliukso, Skandinavijos šalyse dar nuo praeito amžiaus 8 dešimtmečio.

Probleminio mokymosi esmė – mokymasis spręsti problemas dirbant grupėse arba komandose, struktūruoti problemas, savarankiškai ieškoti informacijos, kurti problemų sprendimo strategijas, vertinti atliktus darbą.

Tikimąsi, kad  probleminio mokymo metodinių gairių sukūrimas ir jų išbandymas edukacinėje praktikoje paskatins ne tik būsimųjų veterinarijos felčerių mokymosi motyvaciją, bet ir pagerins jų konkurencingumą darbo rinkoje.

Projekto trukmė – 2014-2016 m., projekto koordinatoriai – Vilniaus kolegija, projekto partneriai: Timisuaros Žemės ūkio ir Veterinarijos universitetas (Rumunija), Abivet Veterinarijos klinika (Italija), Europos kokybės centras (Bulgarija).

Susitikimo vieta: Saltoniškių g. 58, Vilnius, 303 mažoji konferencijų salė.